You are currently viewing 10 kwietnia 2022 – Niedziela Palmowa«Wielki Tydzień»

10 kwietnia 2022 – Niedziela Palmowa«Wielki Tydzień»

Liturgia Niedzieli Palmowej

10 kwietnia 2022 r. przypada ostatnia (szósta) niedziela okresu Wielkiego Postu, czyli Niedziela Palmowa Męki Pańskiej upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy rozpoczynamy przeżywanie tajemnic Wielkiego Tygodnia. Każdego dnia, aż do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, wchodzić będziemy w największe misteria naszej świętej wiary chrześcijańskiej. Zachęcamy wszystkich do licznego uczestnictwa i przeżywania liturgii we wspólnocie parafialnej.

 

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem, dlatego kolor szat nie jest fioletowy jak dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski. Godność królewską Chrystusa podkreślają antyfony i pieśni śpiewane w czasie błogosławieństwa palm i podczas procesji.

Podczas każdej Mszy Świętej dokonamy poświęcenia palm. Kolekta z tej niedzieli przeznaczona będzie na inwestycje i remonty w naszej Parafii. Po mszy św., ministranci i lektorzy naszej parafii będą rozprowadzać palmy i ozdoby świąteczne. Dochód ze zbiórki będzie przeznaczony na dofinansowanie ich letniego wypoczynku. Dziś o godz. 16:00 ostatnie Gorzkie żale.

Trwajmy i wyczekujmy na Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.