782-486-261 89 645-26-50
You are currently viewing 10 maja – Wspomnienie św.  Jana z Avilii

10 maja – Wspomnienie św. Jana z Avilii

Jan urodził się 6 stycznia 1500 r. w Almodóvar del Campo, w hiszpańskiej rodzinie szlacheckiej o korzeniach żydowskich. Już jako 14-latek podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Salamance, a potem studiował filozofię i teologię w seminarium w Alcalá. Po śmierci rodziców rozdał majątek ubogim. Po przyjęciu święceń kapłańskich zaprosił do stołu na obiad prymicyjny dwunastu żebraków i osobiście im usługiwał.
Pragnął wyjechać na misje do Ameryki, ale arcybiskup Sewilli zlecił mu wędrowne misje ludowe. Przemierzał więc całą Andaluzję, katechizując dzieci i ucząc dorosłych modlitwy, a nade wszystko spowiadał. Ponieważ nie przyjmował ofiar za intencje mszalne, wiódł bardzo ubogi żywot. W 1531 r. oskarżono go o iluminizm – przeświadczenie, że prawdę można poznać nie drogą rozumowania, lecz wyłącznie intuicyjnie, dzięki oświeceniu umysłu przez Boga. Podejrzewany o głoszenie herezji, spędził dwa lata w więzieniu inkwizycji, ale ostatecznie oczyszczono go z zarzutów i po licznych interwencjach został uwolniony. Udał się wtedy do Granady, a potem powrócił do Andaluzji. Po 1540 r. poświęcił się dziełu tworzenia sieci kolegiów oraz szkół wyższych. Założył m.in. uniwersytet w Baeza na południu Hiszpanii. Powołał także do istnienia stowarzyszenie życia wewnętrznego.
Do historii przeszedł nie tylko jako misjonarz ludowy, mistyk, wykładowca akademicki i autor dzieł o życiu duchowym, które wysoko cenili m.in. św. Franciszek Salezy i św. Alfons Liguori. Był bowiem porywającym kaznodzieją, a głoszone przez niego nauki doprowadziły do niejednego nawrócenia. Wystarczy przypomnieć św. Jana Bożego, który po wysłuchaniu w Granadzie jego kazania tak gorliwie pokutował i okazywał żal za grzechy, że został uznany za szaleńca. Z kolei wicekról Katalonii tak bardzo był poruszony kazaniem Jana wygłoszonym podczas pogrzebu królowej Izabeli Portugalskiej, że wstąpił do jezuitów – znamy go jako św. Franciszka Borgiasza. Do grona duchowych podopiecznych Jana, z którymi prowadził korespondencję, należeli także święci: Ludwik z Granady, Ignacy Loyola i Teresa z Ávila.
Zmarł 10 maja 1569 r. w Montilla koło Kordoby. Jego kult zaaprobował Klemens XIII, ogłaszając go sługą Bożym w dniu 8 lutego 1759 r. Beatyfikował go Leon XIII 4 kwietnia 1894 r. W dniu 31 maja 1970 roku kanonizował go papież Paweł VI, który uważał, że Jan powinien być wzorem do naśladowania dla wszystkich współczesnych księży, cierpiących na kryzys tożsamości. 7 października 2012 r. papież Benedykt XVI ogłosił św. Jana z Avili doktorem Kościoła powszechnego, wraz ze św. Hildegardą z Bingen.

 

Modlitwa do św. Jana z Avilli

LITANIA DO ŚW. JANA Z AVILI

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.
Boże, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Janie, Apostole Andaluzji, módl się za nami.
Święty Janie, otwarty na głos Ducha Świętego, módl się za nami.
Święty Janie, naśladowco Chrystusa Ukrzyżowanego, módl się za nami.
Święty Janie, zapominający o sobie, pamiętający o Panu, módl się za nami.
Święty Janie, reformujący Kościół, poczynając od samego siebie, módl się za nami.
Święty Janie, niezwykły siewco słowa Bożego, módl się za nami.
Święty Janie, darem rady przez Ducha Świętego ubogacony, módl się za nami.
Święty Janie, doradco Świętej Teresy, módl się za nami.
Święty Janie, przyjacielu Świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami.
Święty Janie, przewodniku w nawróceniu Świętego Jana Bożego i Franciszka Borgiasza,
Święty Janie, troskliwy ojcze ubogich, módl się za nami.
Święty Janie, miłośniku skromności i umiarkowania, módl się za nami.
Święty Janie, pragnący cierpień dla Chrystusa, módl się za nami.
Święty Janie, misjonarzu ludowy, módl się za nami.
Święty Janie, posłuszny władzom kościelnym, módl się za nami.
Święty Janie, prawdziwy mężu i nauczycielu modlitwy, módl się za nami.
Święty Janie, przewodniku w życiu duchowym, módl się za nami.
Święty Janie, gorliwy kaznodziejo, módl się za nami.
Święty Janie, pokorny mistyku, módl się za nami.
Święty Janie, doktorze Kościoła, módl się za nami.
Święty Janie, patronie hiszpańskiego duchowieństwa, módl się za nami.
Święty Janie, żyjący wyłącznie dla chwały Bożej, módl się za nami.
Święty Janie, chlubo Kościoła świętego,
Święty Janie, orędowniku przed Bogiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Janie z Avili,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty objawiłeś swą świętość i miłość w życiu i posłudze Świętego Jana z Avili, pokornie prosimy, abyśmy idąc za jego nauczaniem, umacniali się w wierze i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Skip to content