You are currently viewing 13.03.2022r. – II niedziela Wielkiego Postu

13.03.2022r. – II niedziela Wielkiego Postu

II niedziela Wielkiego Postu

13 marca 2022

II Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, II

Kolor szat : fioletowy

 

Nie zapomnij o Mszy Świętej.!

Wchodzisz tu by wielbić Boga.

Wychodzisz stąd by kochać ludzi.

Liturgiczne obchody tygodnia:

  • Niedziela (13.03.2022) ➜ II niedziela Wielkiego Postu

1 czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18)
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Psalm  (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b))
Pan moim światłem i zbawieniem moim

2 czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1)
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała

Aklamacja (Por. Mt 17, 5)
Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (Łk 9, 28b-36)
Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania

  • Dziś Msze Święte z kazaniem rekolekcyjnym  : 07:00, 08:30, 10:00,11:00 – Kościół św. Barbary, 12:00 – z udziałem dzieci, 15:00.
  • Przypominamy dziś o godz. 16:00 Gorzkie Żale
  • Przypominamy w piątek odprawimy Drogę krzyżową ( więcej informacji na stronie głównej).
  • Prośba Sanepidu i nasza o zakrywanie maseczką ust i nosa w kościele.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.