You are currently viewing 19 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu

19 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela

19

marca

  • IV Niedziela Wielkiego Postu,
  • Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek,
  • 🌅 Wschód słońca o: 05:44,
  • 🌇 Zachód słońca o: 17:53,
  • Msze Święte w farze: 07:00, 08:30, 10:00, 12:00 z udziałem dzieci, 15:00,
  • Msza Święte w Kościele św. Barbary: 11:00,
  • Gorzkie żale: 16:00.

Kilka słów

Słowo Boże na dzisiejszą niedzielę

1. czytanie (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13)

Namaszczenie Dawida na króla

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla».

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan».

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie».

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida.

 

Psalm (Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem, †
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

2. czytanie (Ef 5, 8-14)

Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje

po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.

Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus».

Aklamacja (J 8, 12)

Chwała Tobie, Królu wieków

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (J 9, 1-41)

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata».

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».

Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzyły?» On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Odrzekł: «Nie wiem».

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok».

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie».

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?»

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi».

Na to odpowiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić».

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal».

Komentarz do Słowa Bożego

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia (J 8, 12).

W tę czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną także niedzielą laetare, jesteśmy zaproszeni do tego, aby doświadczyć radości, która pochodzi od Pana, a dokładniej z Jego zbawczej i odnawiającej obecności.

Podczas tego wielkopostnego okresu słowo Boże objawia nam obecność Pana i Mesjasza, który kroczy z nami, ze swoim Kościołem, i jednocześnie wprowadza nas w misterium swej paschalnej, zbawczej śmierci i zmartwychwstania. Na tej wielkopostnej drodze w mistycznym skupieniu i z wiarą spoglądamy na Chrystusa Pana, który przychodzi nam z pomocą zwłaszcza w chwilach pokus (pierwsza niedziela Wielkiego Postu). On też zaprasza nas, tak jak swoich uczniów, aby z Nim wejść na górę Tabor i tam kontemplować przemienione oblicze Jezusa, który został nam objawiony jako umiłowany Syn Ojca, którego powinniśmy uważnie słuchać (druga niedziela Wielkiego Postu). Wraz z Samarytanką spoglądamy na strudzonego drogą pielgrzyma i w Nim rozpoznajemy obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który jest źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu (trzecia niedziela Wielkiego Postu).

Zastanówmy się raz jeszcze, czy naprawdę mamy świadomość tego, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych? (Mt 4, 4). I komu tak naprawdę służymy? Kogo adorujemy i komu oddajemy cześć i chwałę w naszym codziennym życiu? Kogo słuchamy i za czyim głosem podążamy? W czyje słowa i w czyją naukę się zagłębiamy? Potrafimy jeszcze rozróżnić prawdę od kłamstwa? W jaki sposób wyraża się nasza wielkopostna postawa?

Co proponuje nam słowo Boże w tę czwartą niedzielę Wielkiego Postu?

Przypomnijmy sobie najpierw, że wielkopostna droga jest przede wszystkim drogą, którą powinni przejść w sposób szczególny katechumeni, którzy przygotowują się do przyjęcia chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Jednak dla tych, którzy już zostali ochrzczeni, jest to odpowiedni czas, aby odnowić w sobie świadomość własnego chrztu. Tuż po otrzymanym chrzcie zostaliśmy namaszczeni krzyżmem świętym, krzyżmem zbawienia, abyśmy włączeni do ludu Bożego, wytrwali w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem.

Czytania z dzisiejszej czwartej niedzieli Wielkiego Postu wspominają również o namaszczeniach. W pierwszym czytaniu z Pierwszej Księgi Samuela słyszymy o tym, jak prorok Samuel został wysłany z misją do domu Jessego Betlejemity, aby tam namaścić Dawida na króla. Od owego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i z jego mocą namaszczony Dawid mógł wypełnić swoją misję króla i pasterza Izraela. Psalm 22 mówi o oleju, który został wylany na głowę wierzącego. W ten sposób namaszczony może wejść do świątyni, przebywać w obecności Pana i uczestniczyć w Jego uczcie. W Ewangelii Jezus w pewnym sensie namaścił oczy niewidomego, który od lat czekał na cud przejrzenia przy sadzawce Siloe (Siloam). Po tym namaszczeniu zaczął on postrzegać świat oczyma wiary, widzieć o wiele dalej niż przywrócony wzrok mu na to pozwalał – w Jezusie człowieku rozpoznał Jezusa Chrystusa, Mesjasza.

Czy jako ochrzczeni zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tego namaszczenia w naszym chrześcijańskim życiu? Apostoł Paweł przypomina nam dzisiaj, dlaczego i po co zostaliśmy namaszczeni. Zostaliśmy namaszczeni przede wszystkim po to, aby zobaczyć zbawczą obecność Boga w naszym życiu jako Światłość świata, zwłaszcza w chwilach ciemności, zniechęcenia, niepewności lub wtedy, kiedy wydaje nam się, że nic nie ma już sensu! Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus (Ef 5, 14).

Apostoł przypomina również, że celem tego namaszczenia jest to, abyśmy jako dzieci światłości, ożywieni łaską zmartwychwstałego Chrystusa, budowali nasze relacje kościelne, parafialne, rodzinne, społeczne i polityczne na zasadach chrześcijańskiej prawdy, a Prawdą jest Chrystus. Zostaliśmy powołani i namaszczeni do takiej właśnie misji. A Wielki Post, który przeżywamy, naznaczony modlitwą, postem i jałmużną, jest nam w tym cenną pomocą.