You are currently viewing alkolita Karol Brzozowski z Kazanic – Diakonem

alkolita Karol Brzozowski z Kazanic – Diakonem

Nasza diecezja dziś wzbogaciła się o sześciu nowych diakonów. Bo to z ludu wybiera Bóg młodych mężczyzn, aby stawali się w Jego imieniu tymi, którzy w imieniu Chrystusa będą zanosić do Pana Boga modlitwę, będą także służyć tajemnicom miłości – mówił bp Józef Szamocki podczas święceń diakonatu, które odbyły się 11 czerwca w toruńskiej katedrze. Święcenia w stopniu diakonatu przyjęło sześciu akolitów Wyższego  Seminarium Duchowne w Toruniu. Wśród nich znalazł się nasz dekanalny alumn akolita Karol Brzozowski – który został skierowany na praktykę diakońską do parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu.
 
Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń (dwa wyższe stopnie to prezbiter – czyli „zwykły ksiądz” – oraz biskup). Diakoni mają rozmaite zadania, służące kapłanom: asystowanie biskupowi i prezbiterowi w czasie funkcji liturgicznych, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej, czytanie Ewangelii, przewodniczenie nabożeństwom (ale nie Eucharystii), sprawowanie sakramentaliów, asystowanie i błogosławienie małżeństwa w imieniu Kościoła na podstawie delegacji biskupa lub proboszcza, prowadzenie pogrzebu, zajmowanie się w imieniu Kościoła dziełami miłosierdzia i administracją oraz akcją społecznej pomocy.