You are currently viewing Chrystus Zmartwychwsta.! Alleluja – Życzenia

Chrystus Zmartwychwsta.! Alleluja – Życzenia

«Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.

Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.

Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!» (J 14,27)

Umiłowani Parafianie oraz przybywający do nas Goście,

Chrystus Pan zmartwychwstał – prawdziwie powstał!

 

Niezmiennie od ponad dwóch tysięcy lat, gdy przychodzi czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, z wielką mocą wypowiadamy te słowa chrześcijańskiego pozdrowienia, będące zarazem wyznaniem naszej wiary, która towarzyszy nam na co dzień, nadając jasny kierunek życiu doczesnemu oraz wyznaczając perspektywę życia wiecznego. Tak jak Chrystus powstał z martwych, tak i my z Nim zmartwychwstaniemy.

Tak jak Chrystus przyniósł i przynosi Pokój, jako podstawowy owoc Zmartwychwstania, tak i my pragniemy być głosicielami Pokoju – pragniemy przyjmować go od Zbawiciela i dzielić się nim ze wszystkimi, a zwłaszcza z pogrążoną w okrutnej wojnie Ukrainą, gdzie żyją nasi Bracia i Siostry w Chrystusowej wierze

Wszystkim Wam, Umiłowani – Pokój.

 

Życząc Wam Pokoju od Chrystusa, życzymy jednocześnie odwagi w postępowaniu zgodnym z Ewangelią Chrystusową, posłuszeństwa Bożym Przykazaniom, otwierania się na Miłosierdzie Ojca Niebieskiego – bo tylko na tej drodze można odnaleźć Pokój, a wraz z nim radość, szczęście, pojednanie, zgodę i wzajemną miłość.

Niech głębokie i pełne zaangażowania przeżywanie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego umacnia Waszą nadzieję i daje nowy impuls do bycia świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego i żyjącego pośród nas.

Niech Chrystusowy Pokój zwycięża w Waszych sercach i przez Was dotyka serc Braci oraz Sióstr żyjących w Polsce, w Ukrainie i na całym świecie.

 

Z kapłańskim błogosławieństwem i modlitwą

+ Duszpasterze