You are currently viewing Dyspensa na piątek po Bożym Ciele

Dyspensa na piątek po Bożym Ciele

Udostępnij

Informacja

Biskup toruński Wiesław Śmigiel udziela w dniu 9 czerwca [piątek po Bożym Ciele[ dyspensy wszystkim diecezjanom i gościom przebywającym na terenie diecezji toruńskiej.

Kuria Diecezjalna Toruńska informuje, że Biskup Toruński Wiesław Śmigiel, kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielił wszystkim wiernym diecezji toruńskiej i osobom przebywającym na jej terenie [kan. 91 KPK], dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 9 czerwca br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa. Korzystających z dyspensy Ksiądz Biskup zachęca do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.