You are currently viewing Dyspensa na święto Świętej Rodziny – Piątek 30 grudnia

Dyspensa na święto Świętej Rodziny – Piątek 30 grudnia

DYSPENSA NA 30 GRUDNIA

Biskup toruński udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 30 grudnia br.
 
Dla dobra duchowego wiernych na mocy kan. 87 §1 KPK udzielam wszystkim wiernym diecezji toruńskiej oraz osobom przebywającym na terenie diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 30 grudnia 2022 roku i charakteru pokutnego tego dnia.

+ bp Wiesław Śmigiel

Biskup Toruński