You are currently viewing Konferencja „Czy i jak ostrzegać przed sektami i destrukcyjnymi ruchami? Edukacja – profilaktyka – terapia”

Konferencja „Czy i jak ostrzegać przed sektami i destrukcyjnymi ruchami? Edukacja – profilaktyka – terapia”

W Centrum Dialogu w Toruniu odbyło się XV Toruńskie Sympozjum, poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. W tym roku konferencja nosiła tytuł „Czy i jak ostrzegać przed sektami i destrukcyjnymi ruchami? Edukacja – profilaktyka – terapia”.
 
Słuchacze zgromadzeni na sali jak również ci, którzy łączyli się za pośrednictwem internetu mogli 9 listopada wysłuchać wielu ciekawych, a przede wszystkim potrzebnych wykładów. Prelegenci poruszali ważne tematy z zakresu profilaktyki, zapobiegania, ale także terapii związanej z sektami i destrukcyjnymi ruchami. Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Jan Perszon, a słowo powitania wygłosił Dziekan Wydziału Teologicznego UMK ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, który podkreślił wagę tego wydarzenia.

-Cieszę się, że nasze służące praktyce spotkanie będzie szukać odpowiedzi na następujące kwestie: Jak bronić człowieka przed uwiedzeniem i manipulacją ze strony ruchów pseudoreligijnych? Kto powinien się tym zajmować oraz w jaki sposób trafić do pokolenia, które funkcjonuje i uczy się życia w cyberprzestrzeni? Czy edukacja i profilaktyka wobec tych zagrożeń jest w ogóle możliwa?

Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. dr hab. Przemysław Arteniuk, który reprezentował Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelegent na wstępie wytłumaczył w jaki sposób rozumieć słowo apologia.

– Kiedy mówimy o apologii mamy na myśli obronę, ale warto powiedzieć, że chodzi tutaj także o prezentację, zachęcanie, wprowadzenie w doświadczenie chrześcijaństwa.

Podczas wykładu prelegent zwrócił uwagę także na podział apologii. Ks. Arteniuk wyróżnił dwa wyraźne wektory.

– Apologia, która dokonuje się do wnętrza. Oznacza to, że ten, który jest apologetą, który broni chrześcijaństwa musi być świadomy tego kim jest. Musi zbudować swoją wiarę i stworzyć argumenty, które będą niezbędne, aby zmierzyć się z tym co pochodzi z zewnątrz. Apologia musi się dokonywać także w wymiarze ad extra, ponieważ zarzuty wobec chrześcijaństwa pochodzą z zewnątrz. Podział ten jest niezwykle potrzebny, ponieważ tylko ten kto jest świadomy swojej wiary może przystąpić do apologii zewnętrznej.

Uzupełnieniem prelekcji księdza Arteniuka był wykład dr Małgorzaty Madej z fundacji Prodoteo, która podała słuchaczom racjonalne przykłady za prawdziwością wiary. Rozważania te były bardzo potrzebne dla osób, które mają problem z dyskusją i argumentami w rozmowie z osobami należącymi do sekt czy innych grup destrukcyjnych.

-Apologia powinna być przede wszystkim racjonalna i w pewien sposób integrująca wiarę i rozum. Przedstawicielka fundacji Prodoteo powiedziała słuchaczom co mogą zrobić, aby przeciwdziałać ruchom sekciarskim i sektom.

-Przede wszystkim musimy rozwijać się intelektualnie. Nie dotyczy to tylko osób duchownych, ale także świeckich. Ponadto musimy wziąć odpowiedzialność za nasze działania, jako wierni za Kościół. Nie możemy czekać, musimy wiedzieć, że tego potrzebujemy, że musimy wziąć odpowiedzialność za siebie samych, swoje dzieci i szukać rozwoju intelektualnego.

Bardzo ciekawy temat podjął ks. prof. dr hab. Jan Perszon, który starał się znaleźć odpowiedź na pytanie czy apologetyka sekt jest możliwa?

-Na to pytanie odpowiedziałbym twierdząco, jednak z pewnym niepokojem i paniką. Jest to niesłychanie trudne zadanie, które wymagałoby przygotowania młodych ludzi, kochających Chrystusa i drugiego człowieka do tego, aby przekonywać innych do swojej wiary. Przeprowadzone badania wskazują bowiem, że strony związane z religią odwiedza owszem wiele osób, ale są to ludzie przekonani do swoich poglądów i wiary katolickiej. Są to osoby, które poza światem cybernetycznym wybrali coś więcej.

 W swoim wystąpieniu prelegent wiele miejsca poświęcił także cyberprzestrzeni.

-We współczesnym świecie nie ma wspólnoty ludzkiej, ludzie się nie znają, zanikają więzi. Dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają w świecie wirtualnym. Załóżmy, że na portalu społecznościowym jest strona grupy satanistycznej. Młodzi odbiorcy przesyłają ją sobie, ponieważ to co jest okropne i zupełnie inne fascynuje.

Na koniec ksiądz Perszon zwrócił uwagę na to jak ważna jest obecność osób wierzących w świecie wirtualnym.

-Kościół jest obecny w cyberprzestrzeni przede wszystkim przez prywatne profile, kanały, konta, które prowadzą świeccy, ale także duchowni jako osoby prywatne, które reagują, odpowiadają, szukają argumentów, a także wrzucają interesujące myśli, które mogą podnieść kogoś na duchu.


O. dr. hab. Aleksander Posacki z Collegium Verum w Warszawie przybliżył słuchaczom dlaczego w kontekście chrześcijaństwa mówimy o apologetyce.

-Przede wszystkim mówimy o apologetyce, ponieważ chrześcijaństwo nie jest religią naturalną, ale objawioną. Ponadto Drogi Boże nie są drogami naszymi, dlatego istnieje ryzyko błędu racjonalizmu i herezji gnozy. Błąd racjonalizmu jest to nadużycie kompetencji ludzkiego rozumu, który przybiera formę materializmu i naturalizmu gdzie podstawą ideologiczną jest materialistyczny ewolucjonizm.

Pierwsza część sympozjum zakończona została dyskusją, w której wziął udział ks. Grzegorz Daroszewski z Gdańska, który jest Diecezjalnym Duszpasterzem Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt i okultyzmem.

-Dylematy, próby odejścia od Kościoła wiążą się z problemami relacji, które wynikają z pewnych braków czy też z sytuacji, które zaistniały jako traumatyczne. Kiedy nie ma właściwego podłoża, odniesienia do wiary to często pojawiają się osoby, które odpowiadają na trudne pytania i człowiek skłonny jest pod wpływem pewnych metod i technik manipulacji przyjąć te argumenty. Należy zaznaczyć jednak, że są one na drugim miejscu, ponieważ na pierwszym jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych. Warto zatem rozwinąć wątek i odpowiedzieć na pytanie jak dotrzeć do człowieka, jakie są jego emocje, co jest w nim niepoukładane. Na początku często argumenty racjonalne nie są prawidłowo przyjęte, ponieważ dominują te emocje, co się stało takiego, że przeszła ona do innej grupy.

Podczas drugiej części sympozjum, którą poprowadziła dr hab. Viara Maldjieva głos zabrał Jan Białek z wydawnictwa GARDA, który w niezwykle ciekawy sposób zaprezentował dynamicznie postępujący rozwój technologiczny i jego wpływ na religię. Zaznaczył, że postindustrializm, który doświadczamy jest realizacją wielu sekt i ruchów destrukcyjnych, w tym między innymi: wizji gnozy, kabalizmu, Antropozofii, New Age, a także Geo-Religii.

W dzisiejszym świecie wiele mówi się także o ateizmie, często słyszymy, że ktoś charakteryzuje się jako osobę niewierzącą i negującą istnienie Boga. Jan Lewandowski podjął temat: Czy ateizm jest sektą? W swoim wystąpieniu prelegent podał konkretne przykłady, wypowiedzi osób, które negowały istnienie Boga, jednocześnie zaprzeczając swoim wypowiedziom.

Spoglądając na temat tegorocznej konferencji można dostrzec słowo profilaktyka, o której wiele mówiła dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Słuchacze mogli dowiedzieć się jakie cechy posiada grupa psychomanipulacyjna, do której możemy zaliczyć chociażby sekty i ruchy, o których wiele mówiono podczas konferencji.

-Grupy psychomanipulacyjne charakteryzują się pewnymi cechami. Są to między innymi: totalność, bezwzględny autorytet lidera, narzucone zasady i ścisła ich kontrola, fanatyzm oraz uzależnienie psychiczne i ekonomiczne.

Prelegentka zaznaczyła, że na każdym poziomie oddziaływań takich grup powinniśmy wzmacniać zarówno zasoby indywidualne, rodziny jak również społeczności. Ponadto ważne jest, aby wyposażyć odbiorców w umiejętności z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania technik manipulacji, a także wzmacniania relacji rodzinnych. 

-Niezwykle ważne jest, aby kształtować cechy osobowości i postaw, które pomagają przeciwstawić się manipulacji. Są to między innymi: umiejętność radzenia sobie ze stresem, budowanie prawdziwego obrazu siebie, wyrażanie uczuć, a także budowanie prawidłowych i zdrowych relacji międzyludzkich.

Ostatnią osobą, która wygłosiła swój referat był Kamil Beniuk, który w sposób bardzo ciekawy ukazał prawdziwość Całunu Turyńskiego. W sposób bardzo szczegółowy przedstawiał elementy, które potwierdzały tezę, że Jezus Zmartwychwstał. Bardzo ciekawe było zestawienie razem Całunu Turyńskiego, Całunu z Manoppello oraz obrazu Jezusa Miłosiernego. Prelegent pokazał w ten sposób, że osoby ukazane na tych trzech elementach, to te same osoby. Wykład ten był bardzo przydatny i pouczający jakich argumentów używać w rozmowie z osobą, która zaprzecza Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Na koniec konferencji miała miejsce promocja publikacji książkowych wydawnictw takich jak: PRODOTEO oraz GARDA. 

Organizatorami tegorocznego sympozjum byli: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj