You are currently viewing Konferencja “Fides et ratio. Przesłanie św. Jana Pawła II do ludzi nauki 25 lat później”

Konferencja “Fides et ratio. Przesłanie św. Jana Pawła II do ludzi nauki 25 lat później”

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miała dziś miejsce ogólnopolska konferencja naukowa „Fides et ratio. Przesłanie św. Jana Pawła II do ludzi nauki 25 lat później”. Inicjatorem i gospodarzem wydarzenia był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, a głównym organizatorem Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Honorowy Patronat nad obradami konferencji objęli: abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był prof. ucz. dr hab. Michał Białkowski. W słowie wstępnym prof. Białkowski przypomniał słowa ówczesnego prezydenta Torunia, Wojciecha Grochowskiego, który stwierdził, że wizyta Jana Pawła II była najszczęśliszym dniem w historii miasta. Zaznaczył, że podczas spotkania z ludźmi nauki papież zostawił przesłanie nie tylko dla akademików, ale także dla każdego człowieka, który zdobywa wiedzę. Przypomniał on o rozdarciu człowieka, jego kondycji i wyborach, ale także o tym, że “ludziom nauki i kultury została powierzona odpowiedzialność za prawdę”. Marszałek województwa Piotr Całbecki zauważył, że “słowa Jana Pawła II to nie dysputy filozoficzne, ale spojrzenie na sprawy wciąz aktualne dla człowieka”. Jan Paweł II jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego, z czego moze czerpać każdy bez względu na wyznawane poglądy. Przypomniał również, że 8 czerwca w Bydgoszczy po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda kopernikańska. W tym roku otrzyma ją abp Grzegorz Ryś. Będzie ona wręczana co roku. Bp Wiesław Śmigiel zauważył, że spotkania takie jak to są pomnikiem stawianym Janowi Pawłowi II. Zwrócił uwagę, że poznawanie nauczania papieża pomaga lepiej żyć. Przypomniał rowniez nauczanie z czercowego nabożeństwa sprawowanego przez Jana Pawła II 25 lat temu na toruńskim lotnku. Wśród osób otwierajacych obrady był również prorektor elekt prof. ucz. dr hab. Radosław Sojak jako przedstawiciel władz UMK. Stwierdzil on, że wobec nauczania Jana Pawła II częstokroć jesteśmy spóżnieni i “każdy wysiłek, by tę myśl dogonić, zasługuje na szczególne uznanie”. Pierwszą część obrad otworzył dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski. Przedstawił on historię nadania Janowi Pawlowi II honorowego obywatelstwa przez miasta i gminy województwa oraz doktoratu honoris causa przez toruński uniwersytet. Jak zaznaczył – nawiazując też do wykład prof. Mariana Grabowskiego – to nie Jan Paweł II ma sprostać tytułowi, ale my. W kolejnym wykładzie ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki przedstawił biblijne inspiracje w encyklikach, katechezach, ale i poezji Jana Pawła II. W osobistych wspomnieniach prof. dr hab. Krzysztof Zanussi zwrócił uwagę na umiejętność uważnego słuchania drugiego człowieka, charakterystyczną dla Jana Pawła II, oraz jego ciekawość świata, rozwoju. Z tego też powodu wydawał się wielu osobom niebezpieczny. Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza przedstawił syntezę rozwoju filozofii chrześcijańskiej. Zaznaczył, że “Jan Paweł II głosił kult prawdy i tego oczekiwał od kapłanów”. Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawił nauczanie Jana Pawła II dotyczące kultury. Papież “widział nowożytny nihilizm i wskazywał, że bierze się on z negacji aktu stworzenia, wynikajacego z miłości”. W drugiej części konferencji prof. Michał Białkowski wskazał, w jaki sposób Karol Wojtyła jako biskup krakowski dbał o rozwój nauki katolickiej, wydział teologiczny na KUL-u oraz prace Komisji do spraw Nauki Katolickiej. Zorganizował także kongres teologiczny w Mogile, w którym uczestniczyło 700 teologów, włączał się ze strony kościelnej w organizację 500 rocznicy urodzin Kopernika. Jako ciekawostkę warto dodać, że choć ks. Wojtyła był literatem, poetą, filozofem, prowadził duszpasterstwo akademickie przy Politechnice Krakowskiej. Owocowało to wieloma ciekawymi dyskusjami, także podczas wyjazdów. Prof. dr hab. Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił statystyki dotyczące spotkań Jana Pawła II ze środowiskiem naukowym w Polsce oraz scharakteryzował tematykę apeli skierowanych do ludzi nauki. Przypomniał również, że to środowisko papież otaczał szczególną modlitwą. Ks. dr Albert Warso z KUL-u skupił się na nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego dotyczącym rozumu i wiary. Zaznaczył, że choć pojawiały się głosy przeciwstawiające sobie młodego bp. Wojtyłę i starszego już kardynała w rzeczywistości obaj czerpali ze swoich doświadczeń. Dr Stanisław Jaromi OFMConv. przedstawił postulaty encykliki papieża Franciszka “Laudato si'” oraz zadania Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. Ks. prof. ucz. dr hab. Bogdan Giemza SDS zaprezentował papieskie wypowiedzi o sporcie jako działalności, która sprzyja integralnemu rozwojowi człowieka. Na zakończenie prof. Białkowski przypomniał, że jako społeczeństwo znależliśmy się w momencie, gdy kontestuje się osobę i nauczanie Jana Pawła II. Tymczasem jego nauczanie jest zawsze aktualne i warto spytać siebie samych, co uczyniliśmy dla jego popularyzacji. Jest to pytanie skierowane szczególnie dla tzw. pokolenia JP2. Wśród słuchaczy była m.in. prof. Cecylia Iwaniszewska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej Danetta Ryszkowska-Mirowska oraz młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Udostępnij: