You are currently viewing Konferencja poświęcona Karolowi Wojtyle

Konferencja poświęcona Karolowi Wojtyle

W dniu 45. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – 16 października – w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Karol Wojtyła w świetle archiwów kościelnych i państwowych”.
 
Podczas wydarzenia miało miejsce otwarcie wystawy „Kraków – miasto Karola Wojtyły”  autorstwa Moniki Dejneko-Białkowskiej. Współorganizatorem był Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu, a przybyłych prelegentów oraz gości przywitał prof. Michał Białkowski.

– Dzisiejsza konferencja ma za zadanie przedstawić najważniejsze i najciekawsze polskie archiwa, w których zasobach znajdują się dokumenty opowiadające o życiu, działalności i posłudze biskupiej Karola Wojtyły – zaznaczył organizator.

Następnie głos zabrał wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski, który podkreślił, że miejscem obrad jest urząd, który za swojego patrona obrał osobę św. Jana Pawła II.

– To dobrze, że właśnie dzisiaj, w 45. rocznicę powołania Karola Wojtyły na papieża, jesteśmy tu razem, aby więcej dowiedzieć się o dokumentach państwowych i kościelnych, z których możemy wyczytać, jak trudną drogę przebył Karol Wojtyła dochodząc do funkcji papieża.

„Dlaczego warto badać biografię Karola Wojtyły?”-  to temat pierwszej prelekcji, którą wygłosił ksiądz prof. Robert Skrzypczak z Akademii Katolickiej w Warszawie. Referent w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowość pontyfikatu św. Jana Pawła II, nazywając go pontyfikatem rekordowym.

– Zadając pytanie, dlaczego warto badać biografię Karola Wojtyły, należy zwrócić uwagę, że zajmujemy się pontyfikatem, który ma wymiar rekordowy. Wystarczyłoby przywołać tutaj kilka faktów. Długość pontyfikatu  to w sumie 9665 dni. Ponadto trudno znaleźć takie miejsce, w którym wcześniej nie postawił stopy św. Jan Paweł II. Około 80 tysięcy stron tekstu napisanego przez Karola Wojtyłę i Jana Pawła II cały czas jest przedmiotem badań i naszej lektury. Ilość błogosławionych i świętych pozostawionych kościołowi katolickiemu. Na koniec należy podkreślić, że zaledwie dziewięć lat po Jego śmierci świat świętował jego kanonizację, a wśród tłumu zgromadzonego w Rzymie słychać było spontaniczne Santo Subito (“święty natychmiast”) – podkreślił prelegent.

Ksiądz prof. Skrzypczak wiele miejsca w swoim wystąpieniu przeznaczył na przypomnienie biografii świętego, podając najważniejsze fakty z jego życia i działalności. Na koniec ukazał, że życie Karola Wojtyły było przepełnione całkowitym oddaniem się Bogu.

– Pontyfikat Jana Pawła II był naprawdę Drogą Krzyżową. Należy tu uwzględnić wszelkie próby ataków, skutki zamachu, inne choroby oraz powolne wyniszczanie się jako skutek całkowitego oddania się Bogu i Kościołowi. Widywano Wojtyłę wyciągniętego na posadzce z rękami wyciągniętymi na znak krzyża. Widywano go także odbywającego Drogę Krzyżową w Kalwarii Zebrzydowskiej na kolanach. Kierowca Karola Wojtyły – Józef Mucha – opowiadał, że “wracał do samochodu po czterech bądź pięciu godzinach chodzenia po dróżkach kalwaryjskich z obłoconą sutanną i wejrzeniem pogodnym” – mówił ksiądz Robert Skrzypczak. 

Jako drugi głos zabrał współorganizator konferencji prof. Michał Białkowski, który wygłosił prelekcję „Znaczenie zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnego w Krakowie dla badań nad biografią Karola Wojtyły.”

Na wstępie mówca zwrócił uwagę słuchaczy na historię samego archiwum, która sięga XV wieku. Następnie po zapoznaniu z jego dziejami prof. Białkowski przedstawił dokumenty z życia Jana Pawła II, które znajdują się w Krakowie. Wśród nich były między innymi: świadectwo chrztu Karola Wojtyły, świadectwo dojrzałości z państwowego gimnazjum w Wadowicach, protokół egzaminu kończącego I rok studiów na polonistyce, prośba o pozwolenie przyjęcia święceń kapłańskich, opinie z praktyk duszpasterskich czy świadectwo moralności, które pokazuje świadectwo świętości Karola Wojtyły jako młodego kapłana. Ponadto w archiwum znajduję się bardzo ważny dokument ogłoszenia Karola Wojtyły metropolitą krakowskim.

– Akta kardynała Karola Wojtyły to właściwie podstawowy i największy zespół archiwaliów, który jest fundamentalny do pochylenia się nad biografią świętego. Między innymi są to akta personalne. Jest również dział drugi, mianowicie korespondencja prywatna. Oprócz tej korespondencji w archiwum znajduje się także korespondencja urzędowa Karola Wojtyły. – podkreślił prelegent.

Próbę ukazania ważnych informacji związanych z Karolem Wojtyłą podjął także prof. Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Karol Wojtyła w materiałach Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego”.  Prelegent zwrócił uwagę na ukazanie zasobów, które znajdują się w archiwum, a które dotyczą spraw związanych z Episkopatem Polski, korespondencją pomiędzy prymasem a diecezją krakowską czy także kwestie dotyczące samej relacji prymasa Polski z Karolem Wojtyłą.

Na koniec swojego wystąpienia prelegent zwrócił się do słuchaczy, jednocześnie zaznaczając, jak ważne jest dbanie o pamięć i dziedzictwo Jana Pawła II.  

– Przede wszystkim powinniśmy to robić, ponieważ to jesteśmy winni św. Janowi Pawłowi II. Pamiętajmy, że jesteśmy też winni sobie ten wysiłek, ponieważ jeśli nastąpi zmarnowanie takiego skarbu, jakim jest dziedzictwo Karola Wojtyły i Jana Pawła II, to w wyniku naszych zaniedbań będziemy z tego bardzo mocno rozliczani – zaznaczył mówca.

Ksiądz prof. Bogdan Giemza to kolejny z prelegentów, który wygłosił referat „Karol Wojtyła w świetle archiwów salwatoriańskich w Polsce”. Na wstępie zgromadzeni goście mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi struktury archiwów zakonnych. W swoim wystąpieniu prelegent dbając o szczegóły, przedstawił treść dokumentów znajdujących się w archiwach salwatoriańskich. Warto zwrócić uwagę między innymi na kroniki domowe w Zakopanem, przy których prelegent opowiadał o wspólnych wędrówkach bądź jeździe na nartach Karola Wojtyły i Stanisława Dziwisza.

Podczas konferencji pochylono się nad działalnością, a także zasobami Archiwum Akt Nowych. Prelekcję wygłosił dr Edgar Sukiennik reprezentujący Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę słuchaczy między innymi na to, w jakich zasobach szukać informacji o Karolu Wojtyle. Edgar Sukiennik podkreślił także, że temat ten nie został jeszcze do końca wyczerpany.

– Najbardziej ciekawym zespołem dotyczącym Karola Wojtyły może być ten opatrzony tytułem wydział wyznania rzymskokatolickiego, w którym znajdują się między innymi kwestie dotyczące parafii, obiektów sakralnych, działalności księży i zakonników, nauczania religii, a także obchodzenia uroczystości kościelnych. Na koniec chciałbym powiedzieć, że jest to temat rzeka. Przyjdzie mi zapewne jeszcze spędzić tygodnie, jak nie miesiące w tym archiwum – mówił prelegent.

Ciekawym spostrzeżeniem było ukazanie informacji o Karolu Wojtyle w świetle dokumentacji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa z zasobu Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Prelekcję wygłosiła prof. Łucja Marek, która w sposób szczegółowy przedstawiła treść dokumentów. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na kwestię działalności Karola Wojtyły jako wykładowcy na uczelni. Dokumenty te ukazywały, że ważne dla niego były relacje z młodzieżą, w szczególności akademicką. Prelegentka na koniec swojego wystąpienia zawarła także krótkie podsumowanie.

– Badając działalność Karola Wojtyły, musimy mierzyć się z trudnościami. Pierwsze to rozproszenie dokumentów i znajdowanie potrzebnych i ciekawych informacji spośród tego zasob. – podkreślała przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Jako ostatni głos zabrał prof. Jarosław Durka z Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, którego temat wystąpienia brzmiał „Pielgrzymki arcybiskupa Karola Wojtyły do Częstochowy i Piekar Śląskich w dokumentach Służby Bezpieczeństwa z zasobów Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach”.  Profesor zwrócił uwagę na to, w jaki sposób przebiegały uroczystości kościelne w tamtym czasie, kładąc jednocześnie akcent na relację władz do tych wydarzeń.

– Dzisiaj wydaje się to nielogiczne, ale w tamtym czasie tak właśnie rządzący postrzegali uroczystości religijne – jako swoje zagrożenie, konkurencję polityczną – mówił prelegent. 

W swoim wystąpieniu prof. Jarosław Durka mówił o postrzeganiu Karola Wojtyły przez Służby Bezpieczeństwa. Zwrócił także uwagę na ciekawy wątek relacji pomiędzy Stefanem Wyszyńskim a Karolem Wojtyłą.

– Pracownicy aparatu bezpieczeństwa bezskutecznie doszukiwali się konfliktu lub niechęci prymasa Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły.

Po wygłoszeniu wszystkich prelekcji miała miejsce dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji. Należy podkreślić, że całość transmitowana była na kanale YouTube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Konferencja Episkopatu Polski, Biskup toruński Wiesław Śmigiel oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj