You are currently viewing Nabożeństwa Majowe A.D 2022

Nabożeństwa Majowe A.D 2022

Litania Loretańska – do pobrania w wersjii PDF