You are currently viewing Odpust Matki Bożej Lipskiej A.D 2024

Odpust Matki Bożej Lipskiej A.D 2024

Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej zaprasza do udziału w uroczystościach odpustowych. Ich program przedstawia się następująco:

Program Odpustu

Sobota, 1 lipca

 • O 15.00 nabożeństwo w Farze po nim procesja do Lip.
 • Po dotarciu do Lip Suma Odpustowa z nieszporami pod przewodnictwem J. E. księdza biskupa Wiesława Śmigla.
 • Po Sumie Odpustowej błogosławieństwo rodzin.
 • O godz. 19.00 Msza święta z udziałem rolników.
 • O godz. 20.30 czuwanie młodzieży.
 • O godz. 23.15 różaniec w intencji Kościoła, Ojczyzny, Narodu i rodzin prowadzony przez Męski Różaniec z Lubawy.
 • O godz. 24.00 Msza święta o Najświętszej Maryi Pannie „o północy”

 

Niedziela, 2 lipca

 • O godz. 7.00 Eucharystia poranna w Lipach.
 • O godz. 10.30 Suma Odpustowa pod przewodnictwem J. E. księdza biskupa Józefa Szamockiego po Sumie błogosławieństwo rodzin.
 • O godz. 15.00 Eucharystia z udziałem kierowców z poświęceniem pojazdów.
 • O godz. 16.30 Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie po nich procesja powrotna do Lubawy.
 • godz. 18.00 w Farze Msza święta po przywiezieniu figury Matki Bożej Lipskiej do kościoła parafialnego

Poniedziałek, 3 lipca

 • Msze święte w Farze: o 30, 10.30 i 18.00
 • O godz. 10.30 Msza święta z udziałem chorych, podczas której udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Zapraszamy na tę Mszę wszystkich chorych i osoby, które się nimi opiekują. Prosimy również o pomoc
  w dowiezieniu osób chorych do kościoła.

 

Szczegółowy program odpustu na plakatach w gablotach

 1. Podczas odpustu Siostry zakonne będą przyjmować intencje mszalne, które odprawimy w Lipach podczas Sumy Odpustowej sprawowanej przez Księzy Biskupów, w Adwencie na Mszach świętych roratnich, a także na Mszach w ciągu roku. Zachęcamy do modlitwy za swoich bliskich, zwłaszcza za zmarłych.

 

 1. Bardzo prosimy zmotoryzowanych, aby przestrzegali poleceń Policji i Strażaków kierujących ruchem, ponieważ czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Prosimy zwłaszcza o cierpliwość, kulturę słowa i właściwe zachowanie wobec kierujących ruchem, którzy w tych dniach pełnią wobec nas posługę nieodpłatnie i dobrowolnie, wielu z nich na tę okoliczność korzysta z dnia wolnego w pracy, dlatego tym bardziej uszanujmy ich pracę. Pieszych prosimy, by po Mszach świętych, w miarę możliwości, wychodząc z Lip korzystali z ulicy Lipowej oraz z alejek prowadzących do ul. Kopernika, ułatwi to wyjazd pojazdom z parkingów.

 

 1. Pragniemy przypomnieć, że Sanktuarium jest miejscem świętym, a czas odpustu to przede wszystkim czas słuchania Słowa Bożego. Prosimy zatem o powstrzymanie się od spożywania napojów alkoholowych na terenie Sanktuarium oraz o odpowiednie zachowanie.

 

 1. W namiocie przy kościele można nabyć modlitewnik zawierający nieszpory do NMP oraz folder informacyjny o naszym Sanktuarium. Serdecznie polecamy.

 

 1. W czwartek 4 lipca prosimy wszystkich chętnych o pomocy w sprzątaniu kościoła i sanitariatów w Sanktuarium w Lipach. Zbiórka przy farze o godz. 16.30, można też udać się do Lip własnym pojazdem na godz. 17.00.

Udostępnij: