You are currently viewing Odpust Matki Bożej Rywałdzkiej

Odpust Matki Bożej Rywałdzkiej

W sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej miały miejsce uroczystości odpustowe. Mszy św. odpustowej 10 września  przewodniczył br. Łukasz Woźniak OFMCap, Minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji Zakonu Kapucynów. Gospodarz miejsca, proboszcz br. Mirosław Jankowski OFMCap, w słowach powitania wyraził radość z licznych odwiedzin u Matki Bożej.

Tematem przewodnim homilii, którą wygłosił br. Andrzej Derdziuk była postawa służebna i posłuszeństwo Maryi w realizacji woli Bożej. Maryja uczy wiecznej miłości, zachwytu nad miłością Bożą. Pokazuje jak dobrze naśladować Chrystusa. Tradycją rywałdzkiego odpustu jest dziękczynienie za plony ziemi, czego wyrazem były wieńce dożynkowe. Powierzono w modlitwie pola, pracę rolników oraz wypraszano dobrego Boga, aby nigdy i nikomu nie zabrakło codziennego chleba. Punktem dodatkowym tych dni świątecznych były prezentacje dwóch świątobliwych, współczesnych kapucynów – Sługi Bożego br. Kaliksta Kłoczki i br. Maurycego Kubraka (byłego proboszcza w Rywałdzie). Brat. Derdziuk, autor okolicznościowej publikacji  „Dojrzały owoc”, przybliżył wyjątkowość zakonników, ich dokonania oraz drogę duchowego rozwoju.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj