You are currently viewing Odpust w łasińskim Karmelu

Odpust w łasińskim Karmelu

Udostępnij

Informacja

W dniu 16 lipca w łasińskim Karmelu miały miejsce uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Przewodniczył im bp Józef Szamocki. Z radością powitał licznie zgromadzonych wokół ołtarza kapłanów, wiernych, których łączy znak szkaplerza świętego, członków trzeciego zakonu karmelitańskiego oraz czuwające za klauzurą siostry karmelitanki bose. Liturgii odpustowej towarzyszył chór Tibi Mariae pod dyrekcją Małgorzaty Gołuńskiej.

W homilii zwrócił uwagę na Słowo Boże jako źródło wzrostu chrześcijanina w życiu duchowym. Nawiązując do szczególnego miejsca, jakim jest w naszej diecezji klasztory karmelitański, podkreślił, że siostry, chociaż za klauzurą, uczą nas miłości i budowania Królestwa Bożego w dzisiejszym świecie.

Na rozesłanie bp Józef życzył zgromadzonym, aby  każdy był pięknym ogrodem słuchającym Słowa Bożego i przyjmującym Pana Boga do swego serca. Wtedy ziarno Boże będzie się rozrastało i wydawało owoce.
Po Mszy św. w kaplicy klasztornej o. Zygmunt Kwiatkowski SJ nałożył święty szkaplerz karmelitański, „znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach i przymierze pokoju” na ramiona nowych członków Bractwa Szkaplerznego.

Wydarzenie zakończyła agapa i możliwość zakupu rękodzieła sióstr karmelitanek.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Wojdyło