You are currently viewing Piątek 11 listopada – Dyspensa biskupa Toruńskiego

Piątek 11 listopada – Dyspensa biskupa Toruńskiego

DYSPENSA NA 11 LISTOPADA

Dla dobra duchowego wiernych na mocy kan. 87 §1 KPK udzielam wszystkim wiernym Diecezji Toruńskiej oraz osobom przebywającym na terenie Diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 11 listopada 2022 roku i charakteru pokutnego tego dnia.

 

+ bp Wiesław Śmigiel

Biskup Toruński