You are currently viewing Poświęcenie książeczek komunijnych w II niedzielę Adwentu

Poświęcenie książeczek komunijnych w II niedzielę Adwentu

Modlitwa to spotkanie z naszym najlepszym Przyjacielem – Panem Bogiem. Na modlitwie możemy z Nim rozmawiać, nie tylko rano i wieczorem, gdy odmawiamy pacierz, ale w każdej chwili dnia. Możemy z Nim rozmawiać swoimi słowami albo skorzystać z modlitw znajdujących się w modlitewniku, czyli w książeczce do nabożeństwa.

Modlitwa: Boże, pełen dobroci, pobłogosław te książeczki i spraw, aby każdy, kto będzie się nimi posługiwał, doznał pomocy Ducha Świętego. Niech On oczyszcza serca i rozpala miłość ku Tobie, abyśmy godnie i pobożnie zanosili nasze modlitwy do Ciebie i za­służyli na ich wysłuchanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.