You are currently viewing Rekrutacja do Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej

Rekrutacja do Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej

Udostępnij

Informacja

 
Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej prowadzi nabór na rok 2023/2024.


Jeśli chcesz z nami:
– poznać piękno muzyki kościelnej,
– kształcić się pod okiem wykwalifikowanych pedagogów,
– rozpocząć lub kontynuować naukę gry na fortepianie i organach kościelnych,
– śpiewać z przyjemnością w chórze,
– pracować nad swoim głosem w ramach lekcji indywidualnych,
– nauczyć się, jak ze swobodą prowadzić śpiew ludu,
– zgłębiać zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu muzyki kościelnej, liturgiki, prawodawstwa muzyki kościelnej,
– a może myślisz o zostaniu kantorem,
– chcesz dobrze i bezbłędnie wykonywać psalmy i pieśni,
– chcesz nabyć umiejętności do uczenia ludzi nowych utworów przed liturgią w kościele,
– chcesz poznać śpiew gregoriański i jego tajemnice,
– nawiązać relacje ze wspaniałymi i ciekawymi ludźmi kochającymi muzykę,
– Brać udział w ogólnopolskich koncertach i konkursach?

Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej im. G.G. Gorczyckiego ogłasza nabór na rok szkolny 2023/2024

Nauka w studium odbywa się na następujących kierunkach:
– ORGANISTA (5 lat kształcenia)
– KANTOR (2 lata kształcenia)

Od tego roku szkolnego rozpoczynamy pracę na własnym INSTRUMENCIE PISZCZAŁKOWYM

Inauguracja roku i przesłuchania wstępne odbędą się  w sobotę 2 września o godz. 9.00 w siedzibie Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej w Toruniu (budynek Wyższego Seminarium Duchownego przy placu bł. Stefana Frelichowskiego 1).

 Kandydaci w dniu inauguracji winni przedstawić następujące dokumenty:
1) podanie skierowane do dyrektora SMK (tekst własny)
2) opinia ks. Proboszcza
3) kopię świadectwa maturalnego – jeżeli nie ma, to ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego
4) ewentualny dyplom lub świadectwo szkoły muzycznej
5) 3 zdjęcia
6) opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł

Wspomniane dokumenty można też przesyłać na adres:
ks. Maciej Kępczyński
ul. Szczecińska 38
87-100 TORUŃ
Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektora SMK ks. Macieja Kępczyńskiego (tel. 602 142 621)