You are currently viewing Święcenia Kapłańskie  A.D 2024

Święcenia Kapłańskie A.D 2024

Dziś do grona dwunastu apostołów dołączył Chrystus Dawida i Szymona – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas święceń kapłańskich w toruńskiej katedrze.

W sobotę, 25 maja, matka toruńskich kościołów wypełniła się wiernymi – nie tylko z Torunia i Grudziądza, skąd pochodzą neoprezbiterzy, ale też spoza naszej diecezji. Jak zaznaczył bp Wiesław, modlitwa za kapłanów jest niezwykle ważna, aby mocy do głoszenia Bożego Słowa nie czerpali od samych siebie.

W homilii bp Śmigiel zaznaczył, że choć w dzisiejszych czasach do święceń nie przystępuje, jak dawniej, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu diakonów, jednak nie jest to powód do rozpaczy. – Bóg pokazuje nam nowe perspektywy. Pamiętajmy, że to nie statystyka zbawia ludzi! – zaznaczył. – Misję Chrystusa trzeba pełnić w tych warunkach, w jakich przyszło nam żyć.
Dodał jednocześnie, że „modlitwa o nowe powołania kapłańskie to wezwanie dla każdego z nas”.

Skąd ksiądz ma brać siłę? – Kapłan znajduje pełnię szczęścia, kiedy bez reszty oddaje się tym, którzy zostali mu powierzeni. Jeżeli szuka szczęścia gdzieś indziej, jeżeli dąży tylko do swojej wielkości, przegrywa – wyjaśnił Pasterz diecezji.
Dodał również, że w kapłaństwie trzeba być gotowym na rożne sytuacje, więc „formacja duchownego trwa nie tylko w seminarium, ale ma charakter ciągły”. Przypomniał o opieraniu się pokusom, ale i o tym, że „o kontakt z Bogiem trzeba walczyć przez całe życie”. – Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia – niech słowa św. Pawła towarzyszą wam nie tylko w trudnych chwilach, ale i wtedy, gdy ludzie będą was chwalili, wiecie bowiem, że to nie wasza zasługa, ale Boża.  Jesteśmy słabymi ludźmi, ale Bóg nasze słabości potrafi przekuć na talenty.

W homilii hierarcha przypomniał również postać Hioba i jego zaufanie Bogu pośród przeciwności. – Zaufanie Bogu powinno być takie samo. Choć czasem fałszywi komentatorzy będą podpowiadać, by złorzeczyć Bogu i szemrać przeciwko Kościołowi, podążać własną drogą, kapłan winien odpowiedzieć „Przyjąłem dobro, i cierpienie przyjmę, a ze wszystkiego postaram się wyprowadzić dobro” – zachęcił.

W homilii bp Śmigiel przyjrzał się również pierwotnej wspólnocie chrześcijan. Życiodajnym źródłem dla kapłanów będzie „przygotowywanie się do głoszenia Słowa Bożego, wyjaśnianie Pisma, głoszenie nauki w porę i nie w porę”, ale także sprawowanie Eucharystii z należnym pietyzmem. – Kapłan nabiera sił na Mszy św., bo wtedy spotyka się z żywym Bogiem – mówił bp Śmigiel. – Kapłan musi złamać się sam, swoje słabości, egoizm, światowy styl życia, aby później łamać chleb i rozdawać Ciało Chrystusa – pokarm na życie doczesne i wieczne.
Przypomniał również o darze, jakim jest sakrament spowiedzi.

Po homilii diakoni złożyli przyrzeczenie posłuszeństwa pasterzowi diecezji. Wierni wraz ze wszystkimi świętymi – także świętymi i błogosławionymi z naszej diecezji – modlili się w litanii w intencji przyszłych prezbiterów. Ksiądz biskup wraz z kapłanami nałożył ręce na diakonów. Następnie po modlitwie konsekracji nasza diecezja otrzymała dwóch nowych kapłanów – ks. Dawida i ks. Szymona.

Neoprezbiterzy nałożyli szaty kapłańskie, otrzymali namaszczenie rąk olejem, a następne po raz pierwszy uczestniczyli w sprawowaniu Eucharystii.
Po Mszy św. nadszedł czas radosnych życzeń od rodziny i przyjaciół, wręczania neoprezbiterom białych róż. Bp Wiesław Śmigiel zachęcił do wspierania ich modlitwą.

Neoprezbiterzy zostaną posłani do następujących wspólnot: ks. Dawid Szczodrowski – parafia Chrystusa Króla w Toruniu, ks. Szymon Stawicki – parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie.

Udostępnij: