You are currently viewing Święcenia prezbiteriatu w Toruniu

Święcenia prezbiteriatu w Toruniu

Udostępnij

Święcenia Prezbiteratu A.D 2023

Sakrament święceń jest źródłem łask i szczęścia. Kto przyjmuje ten sakrament, ma być dla innych pomocą w odnalezieniu drogi życia. -– mówił bp Wiesław Śmigiel w toruńskiej katedrze Świętych Janów.

Sześciu alumnów przyjęło święcenia kapłańskie 27 maja. Towarzyszyli im biskupi, kapłani, w tym proboszczowie parafii, z których neoprezbiterzy pochodzą, społeczność Wyższego Seminarium Duchownego, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, rodzice i rodzeństwo, przyjaciele i licznie zebrani mieszkańcy diecezji.

– W życiu diecezji są dni radości i nadziei. Dziś sześciu naszych braci staje w katedrze toruńskiej, by otrzymać święcenia prezbiteratu. – mówił toruński pasterz. Jest to odpowiedź na Chrystusowe wezwanie.

Kapłan przypomniał, że „święcenia przyjmujemy we wspólnocie i dla wspólnoty. Wiara nie jest naszą prywatną sprawą, co więcej, oznacza to, że nic z tego, co dostajemy od Boga nie jest dane dla nas samych. Warto dlatego mówić o swojej wierze innym i dzielić się nią. Szczególnie kapłaństwo nie jest dane dla nas samych”.

Biskup Śmigiel zaznaczył: „Niekiedy mamy pokusę, by naszą wiarę zamknąć w relacji: Pan Bóg i ja. Redukujemy  ją do własnych odczuć, a tymczasem trzeba innych ludzi. Człowiek żyje sensownie, gdy żyje dla kogoś. Gdy staje się pomocą dla innych. Bóg nas przeznaczył do życia dla wspólnoty, ponieważ tak się Bogu spodobało”.

Toruński pasterz zwrócił uwagę szczególnie na znaczenie życia we wspólnocie: „W kościele budowanie braterskiej wspólnoty pomaga człowiekowi realizować powołanie. Parafie, do których zostaniecie posłani to bardzo konkretni ludzie. To ksiądz proboszcz, wikariusze, osoby konsekrowane, gorliwi katolicy, ale też tacy, którzy z Kościołem żyją na dystans. Będziecie spotykać różnych ludzi. Taki Kościół jest wam dany, a waszym zadaniem będzie stać się częścią tej wspólnoty. Dzięki waszej modlitwie i waszemu zaangażowaniu macie czynić Kościół lepszym, bardziej świętym. Nie pytajcie o to, co parafia może wam dać, ale zapytajcie siebie samych, czym wy możecie ją ubogacić i jak możecie jej pomóc w drodze do świętości”.

Nowi kapłani diecezji toruńskiej to:  ks. Maciek Kozłowski, ks. Karol Brzozowski, ks. Sebastian Żyła, ks. Wojciech Fałkowski, ks. Michał Kłosowski i ks. Łukasz Nehring. Podejmą oni posługę w Działdowie, Grudziądzu i Toruniu

 
bp/Toruń/KAI
Zdjęcia: Beata Patalas