You are currently viewing Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan: 18-25.01.2022

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan: 18-25.01.2022

W dniach 18-25 stycznia będzie miał miejsce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne hasło to słowa „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2).

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza 2,1–12. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tematy poszcególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  •     Dzień 1: Podnieś nas i przyciągnij do swojego wspaniałego światła
  •     Dzień 2: Pokorne przywództwo burzy mury i buduje z miłością
  •     Dzień 3: Obecność Chrystusa przewraca świat do góry nogami
  •     Dzień 4: Choć mali i cierpiący, niczego nam nie brakuje
  •     Dzień 5: Prowadzeni przez jedynego Pana
  •     Dzień 6: Zgromadzeni w uwielbieniu wokół Jedynego Pana
  •     Dzień 7: Dary wspólnoty
  •     Dzień 8: Ponad znanymi drogami podziału do Bożych nowych ścieżek

 

19 stycznia, odbyło się spotkanie i nabożeństwo ekumeniczne w Klubie Inteligencji Katolickiej. Przybyli duchowni i świeccy. Liturgii Słowa Bożego przewodniczył ks. prof. Krzysztof Krzemiński. W drugiej części spotkania o. dr Ryszard Matejuk SJ  wygłosił odczyt poświęcony idei jedności Kościoła zaproponowanej w ubiegłym wieku przez duchownego prawosławnego ks. Jerzego Klingera. Ostatnim elementem wydarzenia była ożywiona dyskusja przedstawicieli prawosławia, luteran, katolików oraz duchownego polskokatolickiego.
Szczegółowa relacja wkrótce w “Głosie z Torunia”.

Tekst i zdjęcia: Monika Dejneko-Białkowska.