You are currently viewing Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan: 18-25.01.2023

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan: 18-25.01.2023

Kilka słów o wydarzeniu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy [propozycja ruchu „Wiara i Ustrój” z 1926 r.], co również zyskuje rangę symbolu.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia Tygodnia (a właściwie oktawy). Jeszcze inne wybierają spośród tych ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Należy tu podkreślić, że przypadająca w Tygodniu Modlitw niedziela ma szczególne znaczenie duszpasterskie. Choć wspólnotowa modlitwa o jedność chrześcijan ma charakter uprzywilejowany, to jednak chrześcijanin powinien także modlić się do Ojca, „który widzi w ukryciu” [por. Mt 6,6].

Tegoroczne hasło: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości [por. Iz 1,17].

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Izajasza: 

Gdy przychodzicie, aby pokazać się przede Mną, czy ktoś żąda od was, abyście wydeptywali Moje dziedzińce? Przestańcie składać bezwartościowe ofiary! Kadzidło jest dla Mnie czymś wstrętnym, obchody nowiu i szabatu, zwoływanie zgromadzenia – nie mogę znieść nieprawości i zgromadzeń. Nienawidzę waszych nowiów i uroczystych zgromadzeń; są one dla Mnie ciężarem, sprzykrzyło Mi się je znosić. Jeśli wyciągniecie ręce, to odwrócę od was oczy, nawet jeśli pomnożycie modlitwy, to ich nie wysłucham. Wasze ręce są pełne krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie, usuńcie zło waszych czynów sprzed Moich oczu, przestańcie czynić zło! Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy! Chodźcie, rozsądźmy! – mówi PAN: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, to staną się białe jak śnieg, choćby były czerwone jak purpura, to staną się jak wełna.

Teksty zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiary i Porządku Publicznego Światowej Rady Kościołów oraz papieską Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Po raz dwudziesty szósty polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Uczcie się postępować dobrze
  • Dzień 2: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…
  • Dzień 3: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni wobec Boga
  • Dzień 4: Oto łzy znękanych
  • Dzień 5: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi
  • Dzień 6: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście
  • Dzień 7: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”
  • Dzień 8: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę

Obchody diecezjalne

Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w środę 18 stycznia 2023 r. o godz. 17.00 w Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu, ul. Łazienna 22.

Szczegółowy program obejmuje:
I. Część liturgiczna (kaplica Centrum Dialogu Społecznego, ul. Łazienna 22):
– Powitanie uczestników nabożeństwa.
– Nabożeństwo ekumeniczne.
– Błogosławieństwo końcowe.
II. Część wykładowa (wielka sień Centrum Dialogu Społecznego, ul. Łazienna 22):
– Wykład prof. Michała Białkowskiego: „Ekumenizm na Soborze Watykańskim II”.
– Dyskusja.
– Zakończenie spotkania.
Organizatorami wydarzenia są: ks. prof. Krzysztof Krzemiński, Referent ds. Dialogu
Religijnego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz prof. Michał Białkowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Już dziś wszystkich, którym bliskie są idee jedności chrześcijan zapraszamy do wspólnej modlitwy.

ks. prof. Krzysztof Krzemiński
prof. Michał Białkowski