You are currently viewing Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 2023r. Czy udział we Mszy jest obowiązkowy?

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 2023r. Czy udział we Mszy jest obowiązkowy?

Czy udział we Mszy świętej jest obowiązkowy?

W Kościele katolickim 1 stycznia obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – która jest najstarszym świętem maryjnym, choć do liturgii Kościoła wprowadzona dość późno – w roku 1931 przez papieża Piusa XI na pamiątkę 1500. rocznicy III Soboru Powszechnego w Efezie w roku 431. Tego dnia Kościół ukazuje wiernym Matkę Jezusa, jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem, jako pierwszą z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa.  Ponadto pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każde dziecko płci męskiej powinno zostać obrzezane ósmego dnia po narodzinach. Tego dnia powinno też zostać mu nadane imię. Jak czytamy w Ewangelii, Maryja z Józefem wypełnili prawo żydowskie przynosząc Jezusa do świątyni. Jest to święto nakazane, a wierni zobowiązani są do uczestniczenia w mszy świętej. Msze Święte wg porządku niedzielnego.  Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego: ,, w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania prac i zajęć, które utrudniają uczczenie niedzieli, jako dnia poświęconego Bogu oraz korzystanie z należnego odpoczynku”.

Liturgia w lubawskiej farze

  • Będziemy się dzielić radością z wejścia w Nowy Rok Pański 2023.
  • Msze Święte w Nowy Rok: o godzinie: 08:30, 10:00, 11:00-Kościół św. Barbary, 12:00 – z udziałem dzieci, 15:00.

Odpust zupełny

Za publiczne odmówienie hymnu Przyjdź, Duchu Święty (Veni Creator) 1 stycznia wierni mogą uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie całej przewidzianej kary za grzechy już odpuszczone co do winy w sakramencie spowiedzi. Można go uzyskać, spełniając zwykłe warunki, czyli wymagany jest: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej i przyjęcie komunii św. oraz odmówienie modlitwy w intencjach papieskich.

Liturgia Słowa

1. czytanie (Lb 6, 22-27)

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom.

Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Psalm (Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8

Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Bóg miłosierny niech nam błogosławi

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Bóg miłosierny niech nam błogosławi

 

2. czytanie (Ga 4, 4-7)

Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

 

Aklamacja (Por. Hbr 1, 1-2a)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Kilka słów

 Oto na początku tego nowego roku nasze myśli biegną w dwu kierunkach: ku temu, co było, i ku temu, co będzie. Marek Grechuta śpiewał kiedyś:

Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu tyle było chwil…

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil , tych na które czekamy…

Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?…

Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele…

Czasu przed nami wiele w nowym roku. Wiele czasu na rzeczy nowe i stare, na wydarzenia zaplanowane i na te, które przyjdą nieproszone i nieoczekiwane. Wszystko to pomieści ten nowy rok w swoim bagażu zwanym czasem.

Cała niezwykłość, powab nowego roku polega na tym, że kiedy życzymy sobie czegoś czy coś planujemy, wierzymy w to z całego serca i nawet, kiedy w codziennym życiu jesteśmy niedowiarkami, to u progu nowego roku wierzymy, że może nam się to udać, jeśli tylko starczy nam wiary, sił, jeśli tylko zechcemy.

Ten „świeżutki” nowy rok jest w pewnym sensie jak Dziecko Jezus owinięte w pieluszki i leżące w żłóbku – bezbronne, potrzebujące opieki, a z drugiej strony mające w sobie moc Boga. Na początku tego nowego roku widzimy też naszą bezradność, ludzką niemoc wobec nieszczęść, kataklizmów. Widzimy naszą bezradność i niemoc. Ale też wierzymy wyższą moc, w Bożą moc, która może nam pomóc, gdy sami dotykamy naszej bezradności.

Oczywiście wierzymy, że dzieje świata w tym nowym roku, będąc w rękach Boga, są też w rękach ludzi, bo wiele zależy od ludzi. Mimo rożnych trudnych doświadczeń ze starego roku, dziś ośmielamy się mieć optymistyczne marzenia na czekające nas nowe dni.

Oto jedno z takich noworocznych marzeń, zapisane przez Anię:

Otwierając oczy, marzę, żeby ten nowy rok był pogodny dla mnie i wszystkich ludzi na świecie, bez stresów dnia codziennego. Marzę, żeby dzieci miały dzieciństwo, żeby byłe kochane, żeby nie były głodne i umiały się po prostu śmiać i cieszyć z dzieciństwa, które tak szybko przemija. Marzę, żeby osoby samotne zwłaszcza, które znam, znalazły odpowiednie osoby dla siebie i by żyli długo i szczęśliwie, bo życie już im dało w kość. I wierzę, wierzę bardzo, że dla każdego, kto będzie wierzył i nie będzie się bał marzyć, zaświeci jego światło nadziei.

W tym pierwszym dniu nowego roku naszą uwagę skupiamy na Tej, która swe marzenia związała Bogiem. Nowy rok rozpoczynamy uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki. To jeden z najdawniejszych tytułów maryjnych – Theotokos. W tej właśnie godności Maryi Kościół widzi źródło wszystkich pozostałych Jej przywilejów: jest Niepokalanie Poczęta, jest Wniebowzięta, jest wyjątkową Pośredniczką. Cała Jej wyjątkowość bierze się więc z tego doświadczenia: Theotokos.

Ta, którą czcimy dziś tytułem Matki Boga, potrafiła w swoim życiu dostrzec nie tylko czas kalendarzowy – mijające dnie, miesiące, lata (chronos) – ale też ten inny czas, czas zbawienia (kairos).

Kiedy zastanawiamy się, jaki będzie to rok, jakie będą to dla nas czasy, to uczymy się od Niej dostrzegać w życiu naznaczonym zwykłymi dniami, czas łaski, czas zbawienia. Nasze zwykłe dni w tym nowym roku znów będą naznaczone religijnymi świętami, celebracjami, świętami religijnymi, słuchaniem słowa Bożego i Bożą obecnością. A więc będzie to znów czas łaski dla każdego z nas i naszej wspólnoty wierzących. Trzeba nam tylko otwartych oczu i serc, by móc tego doświadczyć.

W każdy pierwszy dzień nowego roku ojciec święty kieruje do świata specjalne orędzie, orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Praktyka pokoju zawsze zaczyna się od pojedynczego człowieka, nim rozejdzie się na cały świat. Dlatego słyszymy w liturgii wypowiedziane nad nami słowa błogosławieństwa: Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.

Być nosicielami pokoju, owego biblijnego shalom, to nasza misja, szczególnie ważna teraz, gdy tyle podziałów politycznych wśród nas, tyle niezgody, uprzedzeń i gniewu.

 

Wszystkim Drogim Parafianom życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2023. Niech Święta Boża Rodzicielka Maryja, która jest patronką dzisiejszego dnia, ma w swojej opiece nas samych i nasze rodziny – niech uprasza dla wszystkich Boże błogosławieństwo na każdy dzień Nowego Roku.

Życzymy Do Siego Roku!

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!