You are currently viewing Uroczystości odpustowe w toruńskiej katedrze

Uroczystości odpustowe w toruńskiej katedrze

Udostępnij

Informacja

 
W katedrze śś. Janów w Toruniu odbyły się uroczystości odpustowe oraz obrzędy wprowadzenia w urząd nowych kanoników Kapituły Katedralnej Toruńskiej.

Obrzędy instalacji nowych kanoników odbyły się 24 czerwca przed Mszą św. Wszystkich zebranych w katedrze powitał ks. prał. Marek Rumiński. Kanonikom zostały przydzielone miejsca w stallach, a następnie towarzyszyli oni bp. Wiesławowi Śmiglowi w uroczystej ingresji do katedry.

Kanonikami gremialnymi Kapituły Katedralnej Toruńskiej są ks. kan. Krzysztof Krzemiński i ks.kan.Zdzisław Syldatk, a kanonikami honorowymi są: ks.kan. Artur Szymczyk, ks.kan. Andrzej Kowalski oraz ks.kan. Mariusz Stasiak.

Na Mszy św., której przewodniczył bp Śmigiel, obecni byli również bp Józef Szamocki, bp senior Andrzej Suski, kapłani z terenu diecezji toruńskiej, kapłani bratnich kościołów, przedstawiciele władz, a także parafianie i goście.

Homilię wygłosił ks. kan. Artur Szymczyk. – Co uczyniło św. Jana autorytetem to miłość wobec cierpiących. Lgnęli do niego celnicy, zagubieni żołnierze i wszyscy, którzy czuli się zagubieni na drogach życia. Lgnęli do niego, by doświadczyć miłości i mocy Bożego przebaczenia – mówił ks. Artur podczas homilii. – Budzić w drugim nadzieję to pozwolić mu odkryć sens nawet w tym, co może być niezrozumiałe. To wyraz troski o drugiego człowieka. Ostateczna nadzieja spełnia się w Bogu i do Niego należy ostatnie słowo, tak jak należało pierwsze. O tym świadczył św. Jan. Jego świadectwo nie traci aktualności, ale staje się nam na nowo potrzebne. Życie ma sens tylko wtedy, gdy jest darowaniem innym w miłości i w prawdzie – zakończył.