You are currently viewing Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. prof. dra hab. Mirosława Mroza

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. prof. dra hab. Mirosława Mroza

Udostępnij

Informacja

W grudziądzkiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 22 lipca odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. kan. prof. dra hab. Mirosława Mroza.


Mszy św. przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, podczas której podziękował Panu Bogu za życie ks. prof. Mirosława Mroza, które było wypełnione pracą naukową na wydziale teologicznym, w seminariach duchownych – Pelplinie i Toruniu, dziękując również za piękny przykład kapłaństwa ukierunkowanego w stronę duchownych, sióstr zakonnych i licznych wiernych.

W Eucharystii udział wzięli bp Sławomir Oder, ordynariusz diecezji gliwickiej, Biskup Senior Andrzej Suski, licznie zgromadzeni kapłani, rodzina, klerycy, siostry zakonne, przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele różnych grup modlitewnych i duszpasterskich, parafianie i mieszkańcy miasta.

Śp. ks. prof. Mirosław został pochowany na pobliskim cmentarzu.

 
 
tekst: ks. Przemysław Witkowski
źródło www.diecezja-torun.pl