You are currently viewing Wieczerza Wigilijna w rodzinie chrześcijańskiej

Wieczerza Wigilijna w rodzinie chrześcijańskiej

WIGILIJNY WIECZÓR

Wigilijny wieczór Święta Bożego Narodzenia ma w całym Kościele powszechnym szczególnie uroczysty charakter. Wigilia i Boże Narodzenie – to dni naszego pojednania z Bogiem i ludźmi. Znani jeste­śmy w świecie z otwartości i gościnności. Obejmijmy nią również i Boga.  Wejdźmy w tajemniczy czas Świąt z czystymi sercami. Przygotowanie stołu wigilijnego Stół powinien być duży, by wszyscy domownicy mogli przy nim zasiąść i jeszcze jedno miejsce zostało, jak każe tradycja, dla gościa, który może nadejść. Stół powinien być tak wielki, by wszyscy domownicy mogli przy nim zasiąść i by, jak każe tradycja, jedno miejsce zostało wolne dla gościa, który może nadejść (aby ta tradycja nie była „pusta”, konkretnym darem dla „niespodziewanego gościa” może być wcześniejsze kupno „świecy Caritas” lub inna ofiara dla potrzebujących). Stół nakrywamy białym obrusem, pod nim kładziemy siano – na pamiątkę narodzenia Chrystusa w żłobie. Na stole stawiamy świecę, której płomień symbolizuje Chrystusa obecnego wśród zgromadzonych, Pismo Święte otwarte w tym miejscu, z którego będziemy czytać Słowo Boże oraz, na jednym talerzu opłatki, którymi się będziemy łamać, a na drugim opłatki, listy i kartki, które otrzymaliśmy na święta od naszych bliskich i znajomych. W pokoju, pod wcześniej ubraną choinką, stawiamy szopkę i kładziemy prezenty. Przygotowania do wieczerzy wigilijnej należy zakończyć wcześniej – nie przeciągać do ostatniej chwili – by wszyscy mogli się do niej spokojnie przygotować.

OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

Ojciec rodziny lub ktoś inny (prowadzący) zapala świecę mówiąc:

 • Prowadzący: Światło Chrystusa
 • Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
 • Prowadzący: Narodził się Jezus Chrystus, nasza światłość i nadzieja.
 • Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
 • Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • Wszyscy: Amen.

Prowadzący: W tej uroczystej chwili, kiedy mamy zasiąść do Wieczerzy Wigilijnej, wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za tę Świętą Noc – pamiątkę Nocy, w której narodził się Chrystus. Posłuchajmy słów z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-7)

Z Ewangelii św. Łukasza

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby prze­prowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Po­rodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

 • Prowadzący: Oto słowo Pańskie.
 • Wszyscy: Chwała Tobie Chryste.

Prowadzący: Chrystus Pan przypomina nam dziś swoje przyjście na ziemię. Bóg stał się człowiekiem, by nas pojednać z Ojcem w niebie oraz zjednoczyć nas, ludzi, w swojej miłości. Zanim weźmiemy do rąk opłatek, obejmijmy modlitwą tych wszystkich, z którymi chcemy dziś być w jedności. 

Wstęp do modlitwy w różnych intencjach:Boże, Ojcze nasz, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za Noc – dzisiaj wspominaną – w której posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

 • Prowadzący: Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju;
 • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 • Prowadzący: Ojca Świętego obdarz wszelkimi łaskami, jakie potrzebne są Głowie Kościoła;
 • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 • Prowadzący: Naszym biskupom, kapłanom i siostrom zakonnym, którzy trudzą się, by nas prowadzić drogami zbawienia, udziel łaski i błogosławieństwa
 • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 • Prowadzący: Naszych krewnych i przyjaciół, od których otrzymaliśmy życzenia, obdarz Swoją radością;
 • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 • Prowadzący: Obdarz pokojem tej Nocy także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych;
 • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 • Prowadzący: Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej Świętej Nocy;
 • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
 • Prowadzący: Naszych zmarłych (można wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały;
 • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”

Prowadzący:  A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem, chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.

Panie, Boże, prosimy Cię, pobłogosław nas i te opłatki + (prowadzący kreśli nad opłatkami znak krzyża), którymi będziemy się dzielić. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem i spraw, abyśmy na co dzień żyli w miłości i chętnie dzielili się dobrami, których nam udzielasz. Przez Chrystusa Pana naszego.Amen.

Zakończenie Wigilii : Panie, Boże nasz, Ty sprawiłeś, że ta Święta Noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.