You are currently viewing Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na studia na kierunkach teologia oraz nauki o rodzinie.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na studia na kierunkach teologia oraz nauki o rodzinie.

Udostępnij

Zaproszenie

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na studia na kierunkach teologia oraz nauki o rodzinie. Dzień otwarty odbędzie się w czwartek, 15 czerwca, w godzinach 8.00-.13.00 w siedzibie uczelni. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia oraz przyjazną atmosferę studiowania. Szczegóły na stronie internetowej parafii, gablocie i na stronie internetowej wydziału www.teologia.umk.pl.

Teologia

Czym jest?

Teologia to nie tylko studia. To nawiązywanie nowych przyjaźni, rozwijanie pasji. To miejsce gdzie możesz odnaleźć swoją tożsamość, pogłębić wiarę i zrozumieć jej znaczenie w życiu. To nauka bycia sobą. Absolwent Teologii cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym, dzięki czemu znacznie zwiększa swoje szanse na stabilne zatrudnienie. Praktyki w szkole uwrażliwiają studentów na pracę z młodzieżą, na której pytania o wiarę i życie, teolog jest w stanie odpowiedzieć. Studia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: katechetyczno-pastoralnej [10 semestrów] i kapłańskiej [12 semestrów.]

Rekrutacja w 4 krokach

 • Uzyskaj najlepszy, możliwy wynik maturalny
 • Wejdź na stronę i zapisz się na kierunek
 • Złóż wymagane dokumenty
 • Ciesz się wymarzonymi studiami

Specjalności:

 • Katechetyczno-pastoralna
 • Kapłańska

Co zyskujesz?

 • twórczą i stabilną pracę
 • wysoki status wynikający z zaufania społecznego
 • nieustanny rozwój osobowy,
 • formację intelektualną i duchową
 • bogatą ofertę praktyk
 • studia w rodzinnej atmosferze,
 • przyjazny klimat i poczucie podmiotowości,
 • współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą,
 • otwartość wykładowców na kreatywność i entuzjazm studentów,
 • studia w Toruniu, oferującym szeroką ofertę kulturalną
 • pewny start w przyszłość,
 • studia na Wydziale legitymującym się oceną wyróżniającą PKA [w tej chwili – jedyny w Polsce wydział] i kategorią A ewaluacji.

Gdzie znajdziesz pracę?

 • w szkołach na stanowisku nauczyciela religii
 • w parafiach jako osoba duchowna – kapłan
 • w instytucjach rządowych, samorządowych, administracji niepublicznej, mediach, PR, bankach i przedsiębiorstwach prywatnych
 • odbywając dodatkowe kursy oraz praktyki poszerzasz możliwość zatrudnienia w sposób nieograniczony

Nauki o Rodzinie

Czym są studia na kierunku Nauki o Rodzinie?

 • Marzysz o pasjonujących studiach?
 • Pragniesz pomagać innym?
 • Szukasz kontaktu z wartościowymi ludźmi?
 • Nauki o Rodzinie są stworzone dla Ciebie.

Rekrutacja w 4 krokach

 • Uzyskaj najlepszy, możliwy wynik maturalny
 • Zarejestruj się na stronie i zapisz na wybrany kierunek
 • Złóż wymagane dokumenty
 • Ciesz się wymarzonymi studiami

Studia pierwszego stopnia – specjalności:

 • Nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i etyka
 • Asystent i doradca rodzinny
 • Pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna

Studia drugiego stopnia – specjalności:

 • Nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i etyka
 • Mediacje rodzinne

Co zyskujesz?

 • pogłębiasz wiedzę m.in.: z psychologii, pedagogiki, prawa, nauk medycznych, filozofii, etyki, teologii,
 • uczysz się jak przekładać teorię na praktykę,
 • odbywasz pasjonujące praktyki zawodowe w szkołach, instytucjach użytku publicznego oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • otrzymujesz formację intelektualną i duchową
 • odkrywasz swoją drogę życiową
 • studiujesz w przyjaznym, kameralnym klimacie
 • współpracujesz z wysoko wykwalifikowaną kadrą,
 • możesz rozwijać swoją kreatywność
 • atrakcyjne warunki utrzymania, najniższe ceny akademików w Polsce
 • zdobywasz pewny start w przyszłość,
 • studiujesz w Toruniu- mieście wyróżniającym się najbardziej aktywnym życiem studenckim

Gdzie znajdziesz pracę? na stanowisku:

 • asystenta rodziny
 • nauczyciela przygotowania do życia w rodzinie i etyki
 • kuratora sądowego ds. rodziny
 • doradcy rodzinnego
 • mediatora rodzinnego