You are currently viewing XXII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce

XXII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce

26 stycznia 2022 roku obchodzić będziemy XXII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Tegoroczne hasło Dnia Islamu brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: świadkami nadziei”.  Jednym z inicjatorów modlitewnych spotkań katolików i muzułmanów była Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości (D.O.M.). Z jej inicjatywy w grudniu 1994 roku w warszawskim kościele św. Aleksandra Mszę św. w intencji pokoju na świecie w obecności muzułmanów odprawił śp. bp Władysław Miziołek. W połowie 1997 r. podczas Dni Tatarskich w Warszawie zrodziła się idea powołania Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Zarejestrowano ją w lutym 1999 r. W pracach Rady od początku uczestniczył śp. biskup Władysław Miziołek, desygnowany do niej przez Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. Po śmierci bpa Miziołka jego miejsce decyzją Konferencji Episkopatu Polski zajął biskup Tadeusz Pikus. Członkowie Rady spotkali się w 1999 r. z Janem Pawłem II w Drohiczynie, podczas odbywającej się w tym czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. Został on ustanowiony decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako “dzień modlitw poświęcony islamowi”. Organizuje go Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, który wchodzi w skład Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski i zajmuje się przede wszystkim dialogiem z islamem. Przewodniczący Komitetu uczestniczy w pracach Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów – jest to jedyna taka organizacja na świecie.

 


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim spotkaniu online, której odbędzie się 26 stycznia o godz. 19:00
Link: https://youtu.be/TmTgJwt-0bc

Organizatorzy: Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów (www.radawspolna.pl) oraz ośrodki dialogu międzyreligijnego archidiecezji krakowskiej, katowickiej i poznańskiej

PROGRAM
I. Wprowadzenie
1.Przywitanie uczestników i nawiązanie do tematu: CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE:ŚWIADKAMI NADZIEI ks. bp Henryk Ciereszko
2. Przemówienia mufti Tomasz Miśkiewicz (MZR), imam Youssef Chadid (LM)
II. Dwugłos chrześcijańsko-muzułmański
Ze strony chrześcijańskiej: prof. Eugeniusz Sakowicz
Ze strony muzułmańskiej: imam Arkadiusz Miernik
III. Lokalne ośrodki dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego świadkami nadziei – Katowice – Kraków – Poznań
IV. Czytanie Ksiąg Świętych Czytanie fragmentów Pisma Świętego Czytanie fragmentów Koranu
V. Modlitwy i znak pokoju
1. Du’a – muzułmańska modlitwa spontaniczna
2. Modlitwa wiernych zakończona modlitwą „Ojcze nasz”
3. Znak pokoju ks. bp Henryk Ciereszko
VI. Zakończenie