You are currently viewing Zaproszenie na katechezy drogi neokatechumenalnej

Zaproszenie na katechezy drogi neokatechumenalnej

Zaproszenie

 Raz jeszcze chcemy zaprosić wszystkich ochrzczonych, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę oraz formować się na katechezy drogi neokatechumenalnej w naszej parafii w poniedziałek i czwartek o godz. 18.45 w Farze. Więcej informacji w zakładce wspólnoty parafialne.

Co to NEOKATECHUMENAT

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu Chrztu Św.) powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości.

Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

Droga Neokatechumenalna realizowana jest w małych wspólnotach przy parafiach w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę.

Członkowie wspólnot spotykają się raz w tygodniu na Liturgii Słowa, na niedzielnej Eucharystii (w sobotni wieczór) oraz co 4-6 tygodnie na Liturgii Pokutnej oraz konwiwencji (wspólna modlitwa – jutrznia i medytacja, krąg doświadczeń, Eucharystia).

Dla kogo?

Droga Neokatechumenalna jest propozycja skierowaną do każdego człowieka, który poszukuję Boga, pragnie pogłębiać swoją wiarę w oparciu o słowo Boże, Eucharystię i konkretną wspólnotę, a także dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji spotkać Pana Boga i o Nim usłyszeć. BÓG CZEKA NA CIEBIE. Może poprzez tę formę Bóg chce przyjść do Ciebie, chce trafić do Twojego życia. Widzi, że nie ze wszystkim sobie radzisz, że tak naprawdę cierpisz i pytasz: gdzie jest ten Bóg, dlaczego zapomina o mnie.

Opiekun wspólnoty

Opiekunem Wspólnoty jest ks. proboszcz Mieczysław Rozmarynowicz.