Wierzący w Sakramencie Bierzmowania otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego, do wyznawania swej wiary i budowania wspólnoty Kościoła.

 • dar mądrości pozwala nam zobaczyć prawdziwy sens naszego życia, patrzeć na życie z perspektywy wieczności. Dar ten pomaga nam postrzegać ludzi i rzeczy tak, jak widzi je Pan Bóg, jako dobre i potrzebne człowiekowi na drodze zbawienia,
 • dar rozumu pozwala nam poznawać Pana Boga i odczytywać ślady Jego działania w świecie. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć,
 • dar rady pomaga nam dokonywać moralnie trafnych wyborów. Dar ten pozwala nam przezwyciężać wątpliwości, gdy nie wiemy jak postąpić, by żyć zgodnie z wolą Bożą,
 • dar męstwa uzdalnia nas do przeciwstawiania się pokusom czynienia zła. Pozwala odważnie kroczyć drogą Ewangelii za Jezusem, uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem – śmiercią. Daje siłę potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroba, samotność, cierpienie. Dar ten pozwala nam czerpać moc z niewyczerpalnego źródła, którym jest sam Bóg,
 • dar umiejętności uzdalnia nas do tego, że patrząc na świat, potrafimy odnaleźć Boga. Z tego daru wynika umiejętność takiego życia, w którym korzystanie z dóbr tego świata jest zgodne z zamysłem Bożym,
 • dar pobożności jest zdolnością traktowania Boga jako Ojca, a ludzi jako braci i siostry. Pobożność wyraża się w życiu modlitwą, oraz w postępowaniu wobec ludzi z wrażliwością, delikatnością, serdecznością,
 • dar bojaźni bożej Jest on taką miłością do Boga, która świadoma jest własnej kruchości. Uzdalnia nas on do unikania grzechu ze względu na miłość do Boga. Dar Bojaźni Bożej prowadzi do serdecznego żalu, nawet wtedy, gdy nasze uchybienia nie są ciężkie. Wyzwala on gotowość zadośćuczynienia.

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej,
 • w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
 • wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej,
 • dane świadka bierzmowania.

Trzeba nam prosić Ducha Świętego, aby codziennie udzielał nam na nowo darów, które stały się naszym udziałem w momencie otrzymania sakramentu. Trzeba nam dbać o życie w stanie łaski uświęcającej, ponieważ wtedy udzielone nam dary mogą owocować w naszym życiu.

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1285-1321.

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła, Część I „Bierzmowanie”, kan. 879-896.