BEATI QUI IN DOMINO MORIUNTUR Błogosławieni,  którzy w Panu  umierają

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.

Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KWIECIEŃ 2024

Henryka Swat

lat 90

zmarła 29.04.2024

Data pogrzebu: 30.04.2024
Ceremonia pożegnalna: 30.04.2024 o godz. 10:30 – Kościół św. BARBARY 
Msza Święta: 30.04.2024 o godz. 11:00
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Jerzy Grząski

lat 70

zmarł 22.04.2024

Data pogrzebu: 26.04.2024
Ceremonia pożegnalna: 26.04.2024 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 26.04.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz: parafialny w Lubawie.

Elżbieta Szymańska

lat 85

zmarł 02.04.2024

Data pogrzebu: 06.04.2024
Ceremonia pożegnalna: 06.04.2024 o godz. 10:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 06.04.2024 o godz. 11:00 – Fara
Cmentarz: parafialny w Lubawie.

MARZEC 2024

Jerzy Krawczyk

lat 74

zmarł 27.03.2024

Data pogrzebu: 02.04.2024
Ceremonia pożegnalna: 02.04.2024 o godz. 12:00- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 02.04.2024 o godz. 13:00 – Fara
Cmentarz:  Komunalny w Lubawie.

Teresa Swat

lat 70

zmarła 21.03.2024

Data pogrzebu: 25.03.2024
Ceremonia pożegnalna: 25.03.2024 o godz.08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 25.03.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Lidia Tomaszawska-Dzięciął

lat 81

zmarła 20.03.2024

Data pogrzebu: 25.03.2024
Ceremonia pożegnalna: 25.03.2024 o godz.12:00- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 25.03.2024 o godz. 13:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Regina Ankiewicz

lat 94

zmarła 13.03.2024

Data pogrzebu: 16.03.2024
Ceremonia pożegnalna: 16.03.2024 o godz. 10:00- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 16.03.2024 o godz. 11:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Andrzej Jaworowski

lat 68

zmarł 11.03.2024

Data pogrzebu: 15.03.2024
Ceremonia pożegnalna: 15.03.2024 o godz. 10:45- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 15.03.2024 o godz. 11:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Jerzy Olszewski

lat 77

zmarł 12.03.2024

Data pogrzebu: 15.03.2024
Ceremonia pożegnalna: 15.03.2024 o godz. 08:45- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 15.03.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Kazimierz Witkowski

lat 75

zmarł 13.03.2024

Data pogrzebu: 12.03.2024
Ceremonia pożegnalna: 12.03.2024 o godz. 12:00- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 12.03.2024 o godz. 13:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

luty 2024

Juliusz Krzyśko

lat 64

zmarł 28.02.2023

Data pogrzebu: 02.03.2024
Ceremonia pożegnalna: 02.03.2024 o godz. 08:45- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 02.03.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Komunalny w Lubawie.

Teresa Czacharowska

lat 65

zmarła 17.02.2023

Data pogrzebu: 21.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 21.02.2024 o godz. 11:00- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 21.02.2024 o godz. 12:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Jerzy Kopistecki

lat 82

zmarł 16.02.2023

Data pogrzebu: 19.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 19.02.2024 o godz. 08:45- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 19.02.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Komunalny w Lubawie.

Stanisław Thimm

lat 88

zmarł 15.02.2023

Data pogrzebu: 17.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 17.02.2024 o godz. 08:45- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 17.02.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Teresa Czacharowska

lat 65

zmarła 17.02.2023

Data pogrzebu: 21.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 21.02.2024 o godz. 11:00- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 21.02.2024 o godz. 12:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Jerzy Kopistecki

lat 82

zmarł 16.02.2023

Data pogrzebu: 19.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 19.02.2024 o godz. 08:45- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 19.02.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Komunalny w Lubawie.

Stanisław Thimm

lat 88

zmarł 15.02.2023

Data pogrzebu: 17.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 17.02.2024 o godz. 08:45- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 17.02.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Zenon butowski

lat 65

zmarł 13.02.2023

Data pogrzebu: 16.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 16.02.2024 o godz. 12:30- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 16.02.2024 o godz. 13:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Irena Ismer

lat 88

zmarła 12.02.2023

Data pogrzebu: 16.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 16.02.2024 o godz. 10:30 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 16.02.2024 o godz. 11:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Krystyna Karpińska

lat 68

zmarła 13.02.2023

Data pogrzebu: 15.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 15.02.2024 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 15.02.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Komunalny w Lubawie.

Tadeusz dembski

lat 75

zmarł 10.02.2023

Data pogrzebu: 16.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 16.02.2024 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 16.02.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Henryk Ossowski

lat 96

zmarł 07.02.2023

Data pogrzebu: 10.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 09.02.2024 o godz. 10:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 09.02.2024 o godz. 11:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Barbara Rychcik

lat 69

zmarła 07.02.2023

Data pogrzebu: 10.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 10.02.2024 o godz. 10:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 06.02.2024 o godz. 11:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Ewa Gucejt

lat 68 

zmarła 02.02.2023

Data pogrzebu: 06.02.2024
Ceremonia pożegnalna: 06.02.2024 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 06.02.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Styczeń 2024

Stefan Pilenc

lat 73

zmarł 25.01.2023

Data pogrzebu: 27.01.2024
Ceremonia pożegnalna: 27.01.2024 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 27.01.2024 o godz. 09:30  – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Irena Krasinska

lat 85

zmarła 24.01.2023

Data pogrzebu: 29.01.2024
Ceremonia pożegnalna: 29.01.2024 o godz. 11:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 05.01.2024 o godz. 12:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Erna Ankiewicz

lat 92 

zmarła 14.01.2023

Data pogrzebu: 17.01.2024
Ceremonia pożegnalna: 17.01.2024 o godz. 10:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 17.01.2024 o godz. 11:00 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Marianna Napiórkowska

lat 100

zmarła 02.01.2023

Data pogrzebu: 05.01.2024
Ceremonia pożegnalna: 05.01.2024 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 05.01.2024 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Komunalny w Lubawie.

Mariusz Dmochewicz

lat 48

zmarł 01.01.2023

Data pogrzebu: 04.01.2024
Ceremonia pożegnalna: 04.01.2024 o godz. 12:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 04.01.2024 o godz. 13:00  – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Grudzień 2023


Mariola Zglenicka

lat 62

zmarła 28.12.2023

Data pogrzebu: 30.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 30.12.2023 o godz. 12:00- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 30.12.2023 o godz. 13:00- Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Felicja Krawczewicz

lat 76

zmarła 22.12.2023

Data pogrzebu: 23.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 23.12.2023 o godz. 12:45- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 23.12.2023 o godz. 13:30- Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Jadwiga olender

lat 85

zmarła 21.12.2023

Data pogrzebu: 23.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 23.12.2023 o godz. 10:00- Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 23.12.2023 o godz. 11:00- Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Jadwiga Kasprowicz

lat 86

zmarła 03.12.2023

Data pogrzebu: 06.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 06.12.2023 o godz. 10:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 07.12.2023 o godz. 11:00 – Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Jadwiga Józefowicz

lat 88

zmarła 03.12.2023

Data pogrzebu: 07.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 07.12.2023 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 07.12.2023 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Zbigniew Oglęcki

lat 71

zmarł 01.12.2023

Data pogrzebu: 06.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 06.12.2023 o godz. 12:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 06.12.2023 o godz. 13;00 – Fara
Cmentarz:  Komunalny w Lubawie.

Maria Sosnowska

lat 57

zmarła 01.12.2023

Data pogrzebu: 05.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 05.12.2023 o godz. 11:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 05.12.2023 o godz. 12;00 – Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Listopad 2023

Cezary Gromaek

lat 67

zmarł 29.11.2023

Data pogrzebu: 02.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 02.12.2023 o godz. 10:00 – Dom pogrzebowy, ul. Grunwaldzka
Msza Święta: 02.12.2023 o godz. 11;00 – Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Maria Sosnowska

lat 57

zmarłA 01.12.2023

Data pogrzebu: 05.12.2023
Ceremonia pożegnalna: 05.12.2023 o godz. 11:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 05.12.2023 o godz. 12;00 – Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Piotr Romanowski

lat 68

zmarł 27.11.2023

Data pogrzebu: 30.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 30.11.2023 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 30.11.2023 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  KOMUNALNY w Lubawie.

TERESA ZEGADŁO

lat 65

zmarłA 20.11.2023

Data pogrzebu: 24.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 24.11.2023 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 24.11.2023 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  KOMUNALNY w Lubawie.

JADWIGA  JARZEMBEK

lat 81

zmarłA 19.11.2023

Data pogrzebu: 23.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 23.11.2023 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. GRUNWALDZKA
Msza Święta: 23.11.2023 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  PARAFIALNY w Lubawie.

Kazimierz Turulski

lat 83

zmarł 16.11.2023

Data pogrzebu: 18.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 18.11.2023 o godz. 13:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 18.11.2023 o godz. 13:30 – Fara
Cmentarz:  parafialny w Lubawie.

Zbigniew Sołobodowski

lat 76

zmarł 15.11.2023

Data pogrzebu: 18.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 18.11.2023 o godz. 11:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 18.11.2023 o godz. 12:00 – Fara
Cmentarz:  miejski w Lubawie.

Helena paradowska

lat 80

zmarłA 13.11.2023

Data pogrzebu: 16.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 
Msza Święta: 16.11.2023 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  Parafialny w Lubawie.

Jerzy wiszniewski

lat 68

zmarł 12.11.2023

Data pogrzebu: 15.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 15.11.2023 o godz. 11:30 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 15.11.2023 o godz. 12:30 – Fara
Cmentarz:  parafialny w samborowie.

Józef Kuchnik

lat 60

zmarł 11.11.2023

Data pogrzebu: 16.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 16.11.2023 o godz. 11:00 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 16.11.2023 o godz. 12:00 – Fara
Cmentarz:  miejski w Lubawie.

Marek Majewski

lat 58

zmarł 01.11.2023

Data pogrzebu: 04.11.2023
Ceremonia pożegnalna: 04.11.2023 o godz. 08:45 – Dom pogrzebowy, ul. Borek 4
Msza Święta: 04.11.2023 o godz. 09:30 – Fara
Cmentarz:  miejski w Lubawie.

 

 

,,Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie modlitwa natomiast dociera aż do Serca Najwyższego."  św.Augustyn