You are currently viewing Październik – miesiącem Różańca

Październik – miesiącem Różańca

Rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Wszystkich parafian zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Różaniec to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Maryi, i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Paciorki różańca służą jako przewodnik w modlitwie i medytacji nad życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Różaniec jest modlitwą prostą, a jednocześnie kompletną pod każdym względem. Człowiek włącza się w nią ciałem i duszą, swoim głosem i dłońmi, swym umysłem i sercem. Różaniec  jest wielkim skarbem Kościoła. Wszystkie rodzaje modlitwy łączą się w nim i uzupełniają: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie. Serdecznie zapraszamy do udziału w codziennej Eucharystii połączonej z nabożeństwem różańcowym:

 • dorosłych i młodzież – od poniedziałku do soboty na godz. 17.30;
 • dzieci z rodzicami – w poniedziałki, środy i piątki na godzinę 16.30; w pozostałe dni zachęcamy do modlitwy w domu;
 • całą wspólnotę parafialną – w niedzielę po Mszy świętej o godz. 10.00.
 • oraz w kaplicy sióstr – od poniedziałku do soboty o godz. 17.00.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE RADOSNE (odmawiamy w poniedziałki i soboty)
 1.     Zwiastowanie Maryi Pannie
 2.     Nawiedzenie św. Elżbiety
 3.     Narodzenie Pana Jezusa
 4.     Ofiarowanie w świątyni
 5.     Znalezienie Pana Jezusa
TAJEMNICE BOLESNE (odmawiamy we wtorki i piątki)
 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Ukoronowanie cierniem
 4. Droga krzyżowa
 5. Śmierć Jezusa na krzyżu
TAJEMNICE CHWALEBNE (odmawiamy w środy i niedziele)
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Matki Bożej
 5. Ukoronowanie Matki Bożej
TAJEMNICE ŚWIATŁA (odmawiamy w czwartki)
 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Tajemnice Radosne

Tajemnice Światła

Tajemnice Bolesne

Tajemnice Chwalebne

15 obietnic Maryi dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:

Matka Boża związała konkretne  obietnice z odmawianiem różańca. Dała je bł. Alanusowi de Rupe wielkiemu krzewicielowi różańca i założycielowi pierwszego, historycznie znanego bractwa różańcowego. Maryja zachęca do modlitwy różańcowej także w innych uznanych przez Kościół objawieniach: w Fatimie, w Lourdes i w naszym polskim Gietrzwałdzie, a obecnie być może także w Medjugorie. Często ukazywała się właśnie z różańcem w ręku. Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj