Sensem intencji mszalnych jest zanurzenie konkretnych osób – żyjących i tych, którzy odeszli już do wieczności – w Najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa, gdyż ma ona nieskończoną wartość i skuteczność. Osobista modlitwa w konkretnej potrzebie lub za konkretną osobę ma ogromne znaczenie w życiu duchowym i nigdy nie można o niej zapomnieć. Jednak nic nie przewyższy skuteczności i mocy ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu i uobecnianej przez kapłana we Mszy Świętej.

Msza Święta może być sprawowana za zmarłych, za żyjących oraz w intencjach związanych z różnymi sytuacjami, jakie niesie ludzkie życie. Oczywiście, z intencji Mszy świętych wykluczone są wszelkie prośby o charakterze negatywnym lub skierowane przeciw konkretnym osobom. Takie intencje byłyby niegodziwe, gdyż stoją w sprzeczności z istotą modlitwy chrześcijańskiej.

Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w zamówionej przez siebie mszy świętej, gdyż jej owoce zależą od Pana Boga, a nie od nas. Jednak dobrze jest być obecnym na takiej mszy ze względu na własne duchowe dobro. Słuchanie Bożego słowa, przyjęcie Komunii św. oraz ofiara własnego życia są doskonałym dopełnieniem modlitwy, o jaką prosimy kapłana.

W związku z celebracją Mszy świętej wierni zawsze składali dary materialne, które zwykle przeznaczano na cele charytatywne i na utrzymanie kościoła i duchownych. Ofiara składana przy okazji zamawiania intencji mszalnej, tzw. stypendium mszalne jest wyrazem naszego zaangażowania w sprawę, którą przedstawiamy Panu Bogu za pośrednictwem kapłana oraz naszej współodpowiedzialności za utrzymanie kościoła. Nie należy jej nigdy traktować jako zapłaty „za wykonane zlecenie”.

 1. Za zmarłego (zmarłą) Ś.p.
 2. Za zmarłych z rodziny…
 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące…
 4. Msza dziękczynna za otrzymane łaski…
 5. Msza dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 6. W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 7. W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 8. Błagalna o nawrócenie z nałogu…
 9. O uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 10. O nawrócenie i przemianę życia…
 11. Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 12. Msza Święta wynagradzająca…
 13. Msza Święta o zdrowie i pokój w rodzinie…
 14. O nawrócenie i dobrą spowiedź..
 15. O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…
 16. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…
 17. O Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej…
 18. Msza Święta o rozwiązanie trudnej sprawy…
 19. Z okazji urodzin (imienin, jubileuszu …) o Boże błogosławieństwo
 20. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 21. O szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 22. O dobry wybór drogi życiowej…