Czym jest modlitwa w intencjach Papieża?

Zawsze, ilekroć w kościele jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego, dodaje się modlitwę w intencjach Ojca Świętego, są to tzw. intencje papieskie. Niektórym może się wówczas wydawać, że jest to zwykła modlitwa za Papieża np. O zdrowie i błogosławieństwo dla niego. Prawda jest jednak taka, że nie jest to modlitwa za Papieża, ale w intencjach, które on wyznacza na dany miesiąc, w których on sam się modli i prosi innych o modlitwę! Wiele osób może to zdziwić, ale tak właśnie jest.

Modlitwa za Ojca Świętego a odpust

Konstytucja apostolska papieża Pawła VI ”Indulgentiarum doctrina” z 1967 roku mówi ogólnie:

,,Dla dostąpienia odpustu zupełnego wymaga się wykonania czynu, do którego jest przywiązany odpust i wypełnienia trzech warunków, którymi są: sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa według intencji Papieża. Wymaga się ponadto, aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego”.

Konstytucja więc nie określa konkretnej modlitwy, choć zwyczajowo przyjęły się takie modlitwy jak: ,,Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga”, „Zdrowaś Mario” albo „Pod Twoją obronę”, można je odmawiać pojedynczo albo połączyć np. ,,Ojcze nasz” i ,,Zdrowaś Maryjo”, ważne jedynie, aby były modlitwami według intencji Ojca Świętego.

Papieskie intencje modlitewne na rok 2023

Papieska intencja na listopad

Za papieża

Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Papieska intencja na grudzień

Za osoby niepełnosprawne 

Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Papież Franciszek, Watykan, 2 lutego 2022 r.

Papieskie intencje modlitewne na rok 2024

Papieska intencja na styczeń

O dar różnorodności w Kościele

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Papieska intencja na luty

Za chorych terminalnie

Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Papieska intencja na marzec

Za współczesnych męczenników

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Papieska intencja na kwiecień

O docenianie roli kobiet

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Papieska intencja na maj

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Papieska intencja na czerwiec

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Papieska intencja na lipiec

Za duszpasterstwo chorych

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Papieska intencja na sierpień

Za przywódców politycznych

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Papieska intencja na wrzesień

Za cierpiącą ziemię

Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Papieska intencja na październik

Za wspólną misję

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Papieska intencja na listopad

Za osoby, które straciły dziecko

Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Papieska intencja na grudzień

Za pielgrzymów nadziei

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Papież Franciszek, Watykan, 31 grudnia 2022 r.

Skąd biorą się intencje papieskie?

Modlitwy w intencji Ojca Świętego są owocem refleksji nad aktualnymi wydarzeniami dziejącymi się na świecie oraz efektem rozmów z osobami spotkanymi podczas swoich pasterskich wizyt. Intencje te są odpowiedzią na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją ludzie różnych kontynentów. Wpisują się też w misyjną i pasterską funkcję Kościoła – innymi słowy – są owocem rozeznania papieża na temat tego, co jest kluczowe dla Kościoła i Świata w danym momencie. Zazwyczaj jest to tylko jedna intencja miesięcznie. Wyznaczana jest ona w następującym kluczu: raz jest to intencja powszechna, a drugi raz związana ewangelizacją i tak na zmianę. Czasem jednak – gdy wymaga tego sytuacja – Ojciec Święty może dodać drugą intencję modlitewną na dany miesiąc. Jest ona wówczas związaną z bieżącymi wydarzeniami na świecie lub pilnymi potrzebami, takimi jak np. pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Celem dodatkowej intencji jest też większa mobilizacja do pomocy osobom związanym z daną sytuacją, której ta intencja dotyczy.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj