Intencje Mszalne

12.05.2024 - 19.05.2024

12.05.2024 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

7.00  + Za matkę chrzestną Jadwigę Łowin w 2. rocznicę śmierci.

8.30  + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 12.

8.30  + Za rodziców Stanisława i Józefę, brata Mariana Żurawskich

10.00 + Za Stanisława w 34. r. śm., Irenę, Romana Leliwa, Petronelę i Tadeusza Kirchof.

11.00 + Za Wandę i Bolesława Ruczyńskich.

12.00    Dziękczynna w 50. rocznicę święceń kapłańskich Księdza Proboszcza.

15.00 + Za Jadwigę Zapolską – greg. 7.

13.05.2024 – Poniedziałek, dzień powszedni VI Niedzieli Wielkanocnej

8.30  + Za Jadwigę Zapolską – greg. 8.

8.30  + Za Stanisława Gąsienicę, Franciszka Karkuta, Emilię i Antoniego Syczewskich

18.00 + Za Mariannę Czajkowską w 5. rocznicę śmierci.

18.00 + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 13.

19.30    Eucharystia fatimska.

14.04.2024 – Wtorek, Święto św. Macieja, apostoła

8.30  + Za Reginę w 15. r. śm. i Józefa Stawiarskich i zmarłych z rodziny.

18.00 + Za Jadwigę Zapolską – greg. 9.

18.00 + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 14.

15.05.2024 – Środa, dzień powszedni VI Niedzieli Wielkanocnej

8.30  + Za Mariannę Zalewską i rodziców z obojga stron.

18.00 + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 15.

18.00 + Za Jadwigę Zapolską – greg. 10.

18.00 + Za Zofię Tarnowską – intencja z okazji imienin.

16.05.2024 – Czwartek, Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

8.30  + Za Jadwigę Zapolską – greg. 11.

18.00 + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 16.

18.00 + Za Józefinę i Kazimierza Ewertowskich w rocznicę śmierci.

17.05.2024 – Piątek, dzień powszedni VI Niedzieli Wielkanocnej

8.30  + Za Tadeusza Jakielskiego, Annę i Jana Jakubowskich, Weronikę, Józefa Jakielskich i zmarłych z rodzin.

18.00 + Za Jadwigę Zapolską – greg. 12.

18.00 + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 17.

18.05.2024 – Sobota, dzień powszedni VI Niedzieli Wielkanocnej

8.30  + Za Jadwigę Zapolską – greg. 13.

8.30  + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 18.

18.00 + Za Józefinę i Józefa Rucińskich oraz Sylwestra Tomaszewskiego.

19.05.2024 – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

7.00  + Za Jadwigę Zapolską – greg. 7.

8.30  + Za Leszka Dembowskiego, rodziców Małgorzatę i Franciszka Kołeckich, Zofię i Czesława Dembowskich.

10.00  W intencji Parafian (I komunia).

11.00 + Za Edmunda Zalewskiego w 8. rocznicę śmierci.

12.00 + Za Elżbietę i Ottona oraz Monikę i Bronisława Baczewskich

12.00 + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 19.

15.00 + Za Mirosława, Tadeusza i Andrzeja Ukleja oraz zmarłych z rodziny.

Podziel się na Facebooku
Podziel się na portalu X
Podziel się przez e-mail
Wydrukuj artykuł

8.30 + Za Celestyna Pokojskiego w 21. rocznicę śmierci.

18.00 + Za Agnieszkę Malinowską – greg. 1.

18.00 + Za Roberta Dębowskiego.

Po co zamawiać Intencje?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Intencję Mszy Świętej można zamówić w każdej godziwej intencji.

Przykłady:

 • Za zmarłych – np. + Za NN  i zmarłych z rodziny. W Mszach, z okazji rocznicy śmierci, można dodać rocznicę np. + Za NN w 1. rocznicę śmierci.
 • W intencji dziękczynnej, za otrzymaną łaskę, np.: zdrowia, ocalenia z trudnej sytuacji życiowej, przeżyte lata, w rocznicę urodzin, w dniu 18. urodzin, w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, za życie, szczęśliwe rozwiązanie, pracę, udaną daleką podróż itd. Intencje dziękczynne mogą być podyktowane po prostu pomyślną sytuacją życiową. Najczęściej łączy się je z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże, o Opatrzność Bożą na dalsze lata życia osobistego, rodzinnego, małżeńskiego.
 • W intencji błagalnej np.:
  • O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże w życiu.
  • O szczęśliwą operację i powrót do pełni sił i zdrowia (można dodać: za wstawiennictwem Matki Bożej Lipskiej lub Św. Jana Pawła II, lub św. Faustyny Kowalskiej lub innego świętego).
  • O wypełnienie się woli Bożej w życiu NN, lub w intencji wiadomej Panu Bogu (gdy nie chcemy, aby wprost wymieniać naszej intencji albo jest ona długa i skomplikowana)
  • O szczęśliwe rozwiązanie (w znaczeniu: szczęśliwy poród), ale też rozwiązanie jakiejś trudnej sprawy;
  • O dar macierzyństwa i ojcostwa (dar rodzicielstwa) dla NN;
  • O dary i łaski Ducha Świętego dla NN; (dla swoich dzieci) i wzrost w mądrości u Boga i u ludzi;
  • O rozeznanie powołania;
  • O dar pojednania i przebaczenia w rodzinie;
  • O wyzwolenie z nałogu (…);
  • O dobrą pracę i środki do życia;
  • O łaskę dobrej śmierci (za wstawiennictwem św. Józefa Patrona umierających);
  • O ulgę w cierpieniu i umocnienie w słabościach;
  • O odnowienie w miłości, wierności i zgodzie małżeńskiej;
 • W intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Zaproponowane intencje nie wyczerpują wszystkich okoliczności naszego życia, ale mogą być pewną podpowiedzią, że praktycznie zawsze możemy Bogu dziękować i Go prosić. Intencje dziękczynne i błagalne można łączyć i dostosować do swojej sytuacji, w której chcemy powierzyć się Bożej Opatrzności i pokornie prosząc o wypełnienie się woli Boga. On zawsze daje nam to, co najbardziej konieczne i niezbędne dla naszego zbawienia. Mszy św. nie traktujemy magicznie, ale starajmy się w nią włączyć przez pełne uczestnictwo z przyjęciem Komunii św., a stanie się dla nas i naszych bliskich, których polecać będziemy, jeszcze owocniejsza i obfitsza w trwałe skutki łask Bożych.

Co na to Pismo Święte?

W Ewangelii wg św. Łukasza mamy pięknie opisaną scenę, w której pewien setnik prosi starszyznę żydowską o wstawiennictwo u Jezusa. Zależy mu, aby poprosili Go o łaskę powrotu do zdrowia dla swojego sługi. Jezus wysłuchuje tych próśb, udaje się w drogę do domu owego setnika i cała historia – w skrócie – kończy się uzdrowieniem sługi. Cała ta scena ukazuje jak wielką moc posiada wstawiennictwo innych, a czymś takim jest właśnie modlitwa.

Co na to Katechizm Kościoła Katolickiego?

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy: „Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

Jak zamówić intencję mszalną?

Intencje Mszy św. można zamawiać w biurze parafialnym (godziny urzędowania), lub w zakrystii przed lub po każdej Mszy św.

Ile to ,,kosztuje''?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

Msze Gregoriańskie

Msze św. gregoriańskie to według tradycji Kościoła 30 Mszy świętych odprawionych w intencji jednej osoby zmarłej przez 30 kolejnych dni. Nazwa ta pochodzi do imienia papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który na skutek prywatnego objawienia (podczas którego widział zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu), w taki sposób modlił się za zakonnika imieniem Justus. Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Grzegorza uwolni zmarłego z kar czyśćca.

Msze Święte gregoriańskie odprawiamy w najbliższym możliwym do odprawienia przez nas terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty ofiary jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez 1 kapłana.