04.06.2023 –11.06.2023 r.

.

 

Czerwiec,2023

4

NIEDZIELA

TRÓJCY ŚWIĘTEJ

 

7.00  + Za Monikę Ziółkowską – greg. 27.

8.30  + Za Leszka Dębowskiego, rodziców Małgorzatę i Franciszka oraz Zofię i Czesława.

10.00   W intencji Parafian.

11.00 + Za Genowefę i Władysława Chołaścińskich i zmarłych z rodziny.

12.00 + Za Romana Czacharowskiego w 43. rocznicę śmierci.

15.00 + Za Mariana Makszyńskiego w 6. rocznicę śmierci.

.

 

Czerwiec,2023

5

Poniedziałek

Wspomnienie świętego Bonifacego biskupa i męczennika

8.30  + Za Ryszarda Turulskiego – intencja od uczestników pogrzebu.

18.00 + Za Monikę Ziółkowską – greg. 28.

18.00 + Za Stanisława Rucińskiego oraz Wandę i Władysława Śliwińskiego.

.

 

Czerwiec,2023

6

Wtorek

dzień powszedni

IX tygodnia zwykłego

8.30  + Za Kazimierza Maciołka – intencja od uczestników pogrzebu.

8.30    W intencji Panu Bogu wiadomej.

18.00 + Za Monikę Ziółkowską – greg. 29.

18.00 + Za Edwarda Rumińskiego w 23. r. śmierci oraz rodziców Rumińskich i Witkowskich.

.

 

Czerwiec,2023

7

Środa

dzień powszedni

IX tygodnia zwykłego

8.30  + Za Monikę Ziółkowską – greg. 30.

18.00 + Za Halinę Preuss.

18.00   W intencji Żywego Rózańca – intencja złożona przez 11. Różę św. Hiacynty.

.

 

Czerwiec,2023

8

Boże Ciało

 

7.00  + Za Jana Modrzewskiego w 5. rocznicę śmierci.

8.30  + Za Stefanię Guzowską.

10.00 + Za Wacława Tomaszewskiego oraz Zbigniewa Fidora.

10.00   W intencji Parafian.

.

 

Czerwiec,2023

9

Piątek

dzień powszedni

IX tygodnia zwykłego

8.30  + Za Stefanię Bartczak w rocznicę śmierci i rodzeństwo z obojga stron.

8.30  + Za Ignacego Mierzyńskiego – intencja od uczestników pogrzebu.

18.00 + Za Teresę Sobiecką w 3. rocznicę śmieric.

18.00 + Za Małgorzatę i Jana Muszyńskich.

.

 

Czerwiec,2023

10

Sobota

dzień powszedni

IX tygodnia zwykłego

8.30  + Za Mariannę i Jana Klimek i zmarłych z rodziny.

8.30  + Za Irenę Czacharowską – intencja od uczestników pogrzebu.

18.00 + Za Jerzego Wojtackiego w 25. Rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

.

 

Czerwiec,2023

11

X

NIEDZIELA ZWYKŁA

 

7.00  + Za Irenę i Ignacego Bukowskich oraz dziadków z obojga stron.

8.30  + Za Tomasza Otkę i Reginę Zawadzką.

10.00   W intencji Parafian.

11.00 + Za Łucję Zdziebłowską i zmarłych z rodziny Zdziebłowskich oraz Łukaszewskich.

12.00 + Za Jana i Ludwikę Brzozowskich w 43. rocznicę śmierci.

15.00 + Za Alfonsa i Elżbietę w 2. rocznicę śmierci Ługiewiczów.

Udostępnij

Po co zamawiać Intencje?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Intencję Mszy Świętej można zamówić w każdej godziwej intencji.

Przykłady:

 • Za zmarłych – np. + Za NN  i zmarłych z rodziny. W Mszach, z okazji rocznicy śmierci, można dodać rocznicę np. + Za NN w 1. rocznicę śmierci.
 • W intencji dziękczynnej, za otrzymaną łaskę, np.: zdrowia, ocalenia z trudnej sytuacji życiowej, przeżyte lata, w rocznicę urodzin, w dniu 18. urodzin, w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa, za życie, szczęśliwe rozwiązanie, pracę, udaną daleką podróż itd. Intencje dziękczynne mogą być podyktowane po prostu pomyślną sytuacją życiową. Najczęściej łączy się je z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże, o Opatrzność Bożą na dalsze lata życia osobistego, rodzinnego, małżeńskiego.
 • W intencji błagalnej np.:
  • O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże w życiu.
  • O szczęśliwą operację i powrót do pełni sił i zdrowia [można dodać: za wstawiennictwem Matki Bożej Lipskiej lub Św. Jana Pawła II, lub św. Faustyny Kowalskiej lub innego świętego].
  • O wypełnienie się woli Bożej w życiu NN, lub w intencji wiadomej Panu Bogu [gdy nie chcemy, aby wprost wymieniać naszej intencji albo jest ona długa i skomplikowana]
  • O szczęśliwe rozwiązanie [w znaczeniu: szczęśliwy poród], ale też rozwiązanie jakiejś trudnej sprawy;
  • O dar macierzyństwa i ojcostwa [dar rodzicielstwa] dla NN;
  • O dary i łaski Ducha Świętego dla NN; [dla swoich dzieci] i wzrost w mądrości u Boga i u ludzi;
  • O rozeznanie powołania;
  • O dar pojednania i przebaczenia w rodzinie;
  • O wyzwolenie z nałogu […];
  • O dobrą pracę i środki do życia;
  • O łaskę dobrej śmierci [za wstawiennictwem św. Józefa Patrona umierających];
  • O ulgę w cierpieniu i umocnienie w słabościach;
  • O odnowienie w miłości, wierności i zgodzie małżeńskiej;
 • W intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Zaproponowane intencje nie wyczerpują wszystkich okoliczności naszego życia, ale mogą być pewną podpowiedzią, że praktycznie zawsze możemy Bogu dziękować i Go prosić. Intencje dziękczynne i błagalne można łączyć i dostosować do swojej sytuacji, w której chcemy powierzyć się Bożej Opatrzności i pokornie prosząc o wypełnienie się woli Boga. On zawsze daje nam to, co najbardziej konieczne i niezbędne dla naszego zbawienia. Mszy św. nie traktujemy magicznie, ale starajmy się w nią włączyć przez pełne uczestnictwo z przyjęciem Komunii św., a stanie się dla nas i naszych bliskich, których polecać będziemy, jeszcze owocniejsza i obfitsza w trwałe skutki łask Bożych.

Co na to Pismo Święte?

W Ewangelii wg św. Łukasza mamy pięknie opisaną scenę, w której pewien setnik prosi starszyznę żydowską o wstawiennictwo u Jezusa. Zależy mu, aby poprosili Go o łaskę powrotu do zdrowia dla swojego sługi. Jezus wysłuchuje tych próśb, udaje się w drogę do domu owego setnika i cała historia – w skrócie – kończy się uzdrowieniem sługi. Cała ta scena ukazuje jak wielką moc posiada wstawiennictwo innych, a czymś takim jest właśnie modlitwa.

Co na to Katechizm Kościoła Katolickiego?

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy: „Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

Intencje Mszy św. można zamawiać w biurze parafialnym [godziny urzędowania], lub w zakrystii przed lub po każdej Mszy św.

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję.

Msze św. gregoriańskie to według tradycji Kościoła 30 Mszy świętych odprawionych w intencji jednej osoby zmarłej przez 30 kolejnych dni. Nazwa ta pochodzi do imienia papieża Grzegorza Wielkiego [+604], który na skutek prywatnego objawienia [podczas którego widział zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu], w taki sposób modlił się za zakonnika imieniem Justus. Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Grzegorza uwolni zmarłego z kar czyśćca.

Msze Święte gregoriańskie odprawiamy w najbliższym możliwym do odprawienia przez nas terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty ofiary jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez 1 kapłana.