You are currently viewing 21 stycznia – III Niedziela zwykła – Niedzielą Słowa Bożego.

21 stycznia – III Niedziela zwykła – Niedzielą Słowa Bożego.

MSZE ŚWIĘTE: 07:00 I 08:30 I 10:00 Suma I 11:00 Kościół św. Barbary I 12:00 z udziałem dzieci I 15:00

Papież Franciszek postanowił, że 3. Niedziela Zwykła roku liturgicznego będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W 2024 r. Niedzielę Słowa Bożego będziemy przeżywać 21 stycznia. Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona 30 września 2019 r. Listem apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka „Aperuit illis” i wyznaczona na 3. Niedzielę okresu zwykłego w ciągu roku (pierwsza Niedziela Słowa Bożego była obchodzona 26 stycznia 2020 r.). Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego. Czy jest coś bardziej kruchego niż słowo, które wypowiedziane umiera chwilę później? Czy jest coś bardziej trwałego niż słowo, które wypowiedziane może zmienić bieg historii, ludzkie życie, dać nadzieję lub zabić? Jeśli słowo ludzkie posiada tak wielką moc, cóż powiedzieć o Słowie Boga? W bezpośredniej bliskości Bożego Narodzenia przeżywamy – zgodnie z wolą papieża Franciszka – Niedzielę Słowa Bożego. Śpiewając kolędy i wpatrując się w grotę betlejemską rozważaliśmy ten największy Dar Ojca Niebieskiego, jakim jest Jego Jednorodzony Syn – Zbawiciel świata (por. J 4,42).  

Niech niedziela 21 stycznia będzie dla nas wszystkich spotkaniem z Żywym Słowem, które zbawia każdego człowieka – z Jezusem Chrystusem. Warto pamiętać o słowach św. Hieronima, który powiedział, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Ta niedziela przypomina nam, że wszyscy jesteśmy wezwani, aby poznawać i żyć Słowem Bożym.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
X
Email
Drukuj