Biskupi o szkolnych lekcjach religii, katechezie parafialnej, obronie życia poczętego i ochronie małoletnich

Lekcje religii w szkołach i katecheza parafialna, obrona życia poczętego oraz ochrona małoletnich – to tematy, o których mówili biskupi podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad 398. Zebrania Plenarnego Konferencji…

Czytaj dalejBiskupi o szkolnych lekcjach religii, katechezie parafialnej, obronie życia poczętego i ochronie małoletnich