You are currently viewing Dlaczego Jezus musiał umrzeć?

Dlaczego Jezus musiał umrzeć?

Chrześcijanie wierzą, że Jezus oddał za nas życie, umierając na krzyżu, a następnie trzeciego dnia zmartwychwstał w chwale Zmartwychwstania. Jego śmierć przynosi przebaczenie grzechów. Ale dlaczego musiał umrzeć?

W naszej lubawskiej farze –  wchodząc do budynku zauważaszw bocznym Ołtarzu – duży krucyfiks. Oto postać Jezusa z rozpostartymi ramionami, przybitego do krzyża, z głową pochyloną na bok w chwili śmierci. To potężny symbol tego, jak śmierć Jezusa jest w samym sercu chrześcijaństwa.

Chrześcijanie wierzą, że coś poszło nie tak ze światem i tylko Bóg może to naprawić. Rzeczy nie są takie, jakie powinny być. Cierpienie, samotność, konflikt, śmierć. Na świecie jest tyle dobra, ale jest też tyle załamań i zamętu.

Chrześcijanie wierzą, że Jezus oddał za nas życie, umierając na krzyżu, a następnie trzeciego dnia zmartwychwstał w chwale Zmartwychwstania. Jego śmierć przynosi nam pokój z Bogiem i nadzieję na życie wieczne. Przynosi uzdrowienie. I przynosi przebaczenie tego, co Biblia nazywa grzechem , czyli całego zła, które popełniliśmy i całej krzywdy, jaką wyrządziliśmy. Ale dlaczego musiał umrzeć?

Syn Boży stał się człowiekiem, ponieważ chciał być z nami . Chciał wejść w najgłębszą rzeczywistość ludzkiego doświadczenia; dzielić nie tylko naszą radość, ale także naszą samotność, nasze cierpienie, naszą ciemność; aby nikt i nigdzie nie mógł powiedzieć, że został opuszczony przez Boga.

Dał się torturować i rozstrzelać jak pospolity przestępca. Było to pragnienie zbliżenia się do wszystkich cierpiących i wyprowadzenia ich w lepsze miejsce.

Kilka lat temu w Tajlandii doszło do strasznego kryzysu, kiedy dwunastu chłopców i ich trener piłki nożnej zostali uwięzieni w podziemnej jaskini. Tunele zostały zalane przez ulewne deszcze, a wyjścia były zablokowane. Kopanie z powierzchni było zbyt niebezpieczne i zbyt czasochłonne.

Jedyną odpowiedzią było to, że zespół nurków sam wszedł do tuneli, ryzykując własne życie. Musieli znaleźć chłopców, usiąść z nimi w jaskini, a następnie wyprowadzić ich jednego po drugim.

Wnieśli światło w ciemność jaskini – i jedzenie, i koce, i tlen, i łącze wideo! Ale mogli to zrobić tylko dzieląc te same zagrożenia i lęki, co chłopcy. W ten sam sposób Jezus przychodzi, aby być z nami. Wnosi światło w naszą ciemność. To jest jedna z części Krzyża.

Co więcej, Jezus przyszedł, aby oddać za nas swoje życie . Największą miłością, jaką ktoś może mieć, jest oddanie życia za kogoś innego. Mamy tego niesamowity przykład w Anglii.

Alban był żołnierzem w rzymskim mieście niedaleko Londynu. Nie miał wiary, ale udzielił schronienia chrześcijańskiemu księdzu, którego ścigały władze rzymskie. Alban był tak poruszony modlitwami i przykładem księdza, że ​​nawrócił się na chrześcijaństwo.

Gdy dopadły ich władze, Alban pomógł księdzu w ucieczce. Potem przebrał się w płaszcz pozostawiony przez kapłana i dał się aresztować na swoim miejscu, dając kapłanowi czas na ucieczkę. A kiedy odkryli, że to w rzeczywistości Alban, przesłuchali go i kazali mu wyrzec się wiary chrześcijańskiej, ale odmówił.

Więc rozstrzelali go na szczycie wzgórza za miastem. Alban poświęcił swoje życie z miłości: miłości do bliźniego i miłości do Boga.

Wyobraź sobie, że odkryłeś, że żyjesz tylko dlatego, że ktoś oddał za ciebie życie. Cóż, taka jest rzeczywistość. Jezus ofiarował swoje życie na krzyżu za każdego z nas osobiście. Zrobił to z miłości – miłości do każdego z nas, do ciebie, do mnie. Na swoich barkach dźwigał ciężar każdego ludzkiego grzechu i ciężar każdego ludzkiego cierpienia.

Krzyż Jezusa jest najwyższą ofiarą. Cofa wszystkie szkody, jakie kiedykolwiek zostały wyrządzone i uwalnia nas. Miało to nieskończoną wartość, ponieważ ten, który powiedział „tak”, był Synem Bożym. Wszystko, co musimy zrobić, to zjednoczyć nasze „tak” z jego i spróbować odwzajemnić się miłością.