You are currently viewing Katechezy drogi neokatechumenalnej

Katechezy drogi neokatechumenalnej

W czasie Wielkiego Postu katechiści wspólnoty neokatechumenalnej z Torunia będą głosić w naszej wspólnocie parafialnej katechezy dla młodzieży i dorosłych. Katechezy będą odbywać się we poniedziałek i czwartek. Pierwsza katecheza w poniedziałek 5 lutego. Serdecznie zapraszamy.

Co to NEOKATECHUMENAT ?

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu Chrztu Św.) powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości.

Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

Droga Neokatechumenalna realizowana jest w małych wspólnotach przy parafiach w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę.

Członkowie wspólnot spotykają się raz w tygodniu na Liturgii Słowa, na niedzielnej Eucharystii (w sobotni wieczór) oraz co 4-6 tygodnie na Liturgii Pokutnej oraz konwiwencji (wspólna modlitwa – jutrznia i medytacja, krąg doświadczeń, Eucharystia).

Co to NEOKATECHUMENAT ?

Droga Neokatechumenalna jest propozycja skierowaną do każdego człowieka, który poszukuję Boga, pragnie pogłębiać swoją wiarę w oparciu o słowo Boże, Eucharystię i konkretną wspólnotę, a także dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji spotkać Pana Boga i o Nim usłyszeć. BÓG CZEKA NA CIEBIE. Może poprzez tę formę Bóg chce przyjść do Ciebie, chce trafić do Twojego życia. Widzi, że nie ze wszystkim sobie radzisz, że tak naprawdę cierpisz i pytasz: gdzie jest ten Bóg, dlaczego zapomina o mnie.

Udostępnij: