782-486-261 89 645-26-50
You are currently viewing Kwartalne dni modlitwy o chrześcijańskie życie rodziny 11-17 grudnia

Kwartalne dni modlitwy o chrześcijańskie życie rodziny 11-17 grudnia

Pierwotnie dni te nosiły nazwę: post miesiąca czwartego, siódmego, dziesiątego. Od VIII w. przyjęła się nazwa „Dni Kwartalne”. Wyraźne świadectwa o świętowaniu tych dni daje pap. Leon Wielki (~ 461), chociaż istnieje hipotetyczne twierdzenie J. Janiniego, że wprowadził je w Rzymie pap. Syryciusz w 394 r., skąd dalej przejęła je w VIII w. Galia, na przełomie VII i VIII w. Wielka Brytania, w XI w. Hiszpania, w XII w. Mediolan. Nie przyjął ich Kościół wschodni.

Dni te winny być dostosowane do różnych krajów i ludów. Teksty mszalne należy wybierać z zestawu Mszy w różnych potrzebach, zgodnie z charakterem danych dni (ONRLK 45 i 46).

Kalendarz dla diecezji polskich przewiduje następujące Okresowe Dni Modlitw:

  • w trzecim tygodniu Adwentu – o życie chrześcijańskie rodzin;
  • od środy popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu – o ducha pokuty;
  • w czwartym tygodniu Wielkanocy – o powołania do służby w Kościele;
  • od VI niedzieli Wielkanocy do środy przed uroczystością Wniebowstąpienia – o urodzaje.

O życie chrześcijańskie rodzin

Ojciec Święty nieustannie wzywał do modlitwy; by była to modlitwa rodziny, za rodziny i z rodzinami. Przypominał nam przy tym słowa samego Chrystusa:

“Gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Rodzina winna być świątynią – domem modlitwy: modlitwy prostej, serdecznej, przepojonej codziennym trudem. Takiej, “która staje się życiem, aby całe życie stało się modlitwą”.

“Módlmy się dzisiaj – zachęcał Papież – o tę jedność w naszych rodzinach, jaka rodzi się z modlitwy. Prośmy o to, ażeby rodziny chrześcijańskie się modliły – aby wiele się modliły. To pierwszy warunek spełnienia zadań, jakie stawia wobec nich Chrystus i Kościół”.

Modlitwa służy bowiem ugruntowaniu rodziny. Przyczynia się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem. Z modlitwy płynie również wewnętrzna moc, która jednoczy rodziny w miłości.

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom Skip to content