You are currently viewing Litania do bł. Michała Sopoćki

Litania do bł. Michała Sopoćki

Udostępnij

Litania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Miłosierny – zmiłuj się nad nami.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno Kowalska,
Błogosławiony Księże Michale Sopoćko,
Bł. Michale, Kwiecie Wileńszczyzny,
Bł. Michale, Chwało Białegostoku,
Bł. Michale, Chlubo naszej Ojczyzny,
Bł. Michale, Apostole Miłosierdzia Bożego,
Bł. Michale, Szermierzu Miłosierdzia Bożego,
Bł. Michale, Orędowniku Miłosierdzia Bożego,
Bł. Michale, Spowiedniku Św. Siostry Faustyny,
Bł. Michale, Powierniku Św. Siostry Faustyny,
Bł. Michale, Kierowniku Duchowy Św. Siostry Faustyny,
Bł. Michale, Przyjacielu Św. Siostry Faustyny,
Bł. Michale, Kapłanie według Serca Bożego,
Bł. Michale, Kapłanie sprawiedliwy,
Bł. Michale, Kapłanie pokorny,
Bł. Michale, Kapłanie gorliwy,
Bł. Michale, Kapłanie wierny,
Bł. Michale, Kapłanie wytrwały,
Bł. Michale, Kapłanie ufny wbrew wszystkiemu,
Bł. Michale, Mężu modlitwy,
Bł. Michale, Mężu wielkiej wiary,
Bł. Michale, Mężu wielkiej nadziei,
Bł. Michale, Dobry Pasterzu, zatroskany o swoje owce,
Bł. Michale, Dobry Pasterzu, wrażliwy na krzywdy wiernych,
Bł. Michale, Ojcze ubogich,
Bł. Michale, Ojcze opuszczonych,
Bł. Michale, Ojcze uciśnionych,
Bł. Michale, Proroku Miłosierdzia,
Bł. Michale, Piewco Miłości Miłosiernej,
Bł. Michale, Inicjatorze namalowania Obrazu Jezusa Miłosiernego,
Bł. Michale, Założycielu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego,
Bł. Michale, Wykładowco uniwersytecki,
Bł. Michale, Kapelanie Wojska Polskiego,
Bł. Michale, Opiekunie spowiedników,
Bł. Michale, Lekarzu chorych na duszy,
Bł. Michale, Orędowniku nasz w Niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Ty poprzez duchowe kierownictwo nad Św. Faustyną pozwoliłeś Błogosławionemu Michałowi, kapłanowi odkryć potęgę Swego Miłosierdzia, spraw prosimy abyśmy zachęceni przykładem wielkiego Apostoła, ufnie trwając w wierze mimo przeciwności, zasłużyli na mieszkanie z Tobą w wiecznej szczęśliwości po zakończeniu ziemskiego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.