You are currently viewing Litania do Matki Boskiej Lipskiej

Litania do Matki Boskiej Lipskiej

Udostępnij

Litania

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,

 

Matko Boska Lipska, patronko Lubawy, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, która w lipskim gaju objawiłaś by wyrugować pogaństwo, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, która przywiodłaś do Lubawy biskupa Christiana, módl się za nami!

Matko Boska Lipska,  która wymodliłaś łaskę wiary dla księcia Surwabuno i jego ludu, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, która upodobałaś sobie pruskie uroczysko, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, która uciekłaś z miejskiego kościoła, by być bliżej wieśniaków,  módl się za nami!

Matko Boska Lipska, pociecho uciemiężonych pod jarzmem Krzyżaków, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, obrońco polskiej mowy i polskich obyczajów, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, wspomożycielko naszej wiary podczas reformacji, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, nadziejo wysiedlonych, więźniów i rozstrzeliwanych, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, ucieczko przed pysznymi i niesprawiedliwymi, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, hetmanko w walce z bezbożnictwem, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, miłośniczko przyrody, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, miłująca drzewa i krzewy, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, wsłuchana w śpiew słowików i skowronków, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, wspierająca oraczy, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, błogosławiąca siewcom, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, bliska żeńcom i kosiarzom , módl się za nami!

Matko Boska Lipska, w posążku z drzewa lipowego cudnie wyrzeźbiona , módl się za nami!

Matko Boska Lipska, od wieków w procesji na ramionach naszych dziadów i pradziadów do Lip przynoszona , módl się za nami!

Matko Boska Lipska, złotą koroną ukoronowana , módl się za nami!

Matko Boska Lipska, podporo w klęskach i niedoli , módl się za nami!

Matko Boska Lipska, ratunku w głodzie i morowym powietrzu, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, jedyna ostojo podczas wojen i pożarów, módl się za nami!

Matko Boska Lipska, cudami i łaskami słynąca , módl się za nami!

Za Twoją obecność na Ziemi Lubawskiej, dziękujemy Ci Pani.

Że nas od wieków prowadzisz do Jezusa, dziękujemy Ci Pani.

Za Twoje źródło, które w Lipach wytryska , dziękujemy Ci Pani.

Za pogodę i za deszcz, które dla nas wypraszasz, dziękujemy Ci Pani.

Za plony, o które się dla nas modlisz, dziękujemy Ci Pani.

Za ulgę w cierpieniach, dziękujemy Ci Pani.

Za wszystkie łaski i za wszystkie cuda, dziękujemy Ci Pani.