You are currently viewing Litania do świętych Aniołów

Litania do świętych Aniołów

Udostępnij

Litania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Michale, obrońco ludu Bożego,
Święty Gabrielu, który zwiastowałeś Wcielenie Słowa Bożego,
Święty Rafale, opiekunie chorych i podróżujących,
Święci Aniołowie, którzy otaczacie w niebie tron Boski, módlcie się za nami,
Święci Aniołowie, którzy śpiewacie nieustannie Bogu: Święty, Święty, Święty,
Święci Aniołowie, którzy Boskie rzeczy ludziom oznajmujecie,
Święci Aniołowie, którzy zawsze patrzycie na Twarz Boga Ojca,
Święci Aniołowie, którzy cieszycie się z jednego pokutującego grzesznika,
.. Święci Aniołowie, którzy zwiastowaliście wesele ludziom przy narodzeniu Chrystusa Pana,
Święci Aniołowie, którzy służyliście na pustyni Chrystusowi Panu,
Święci Aniołowie, którzy zanieśliście Łazarza na łono Abrahama,
Święci Aniołowie, którzy siedzieliście przy Grobie Pańskim w bieli,
Święci Aniołowie, którzy pokazywaliście się uczniom przy wniebowstąpieniu Pańskim,
Święci Aniołowie, którzy przyjdziecie ze znakiem krzyża na sąd przed Chrystusem Panem,
Święci Aniołowie, którzy zgromadzicie wybranych na końcu świata,
Święci Aniołowie, którzy odłączycie dobrych od złych,
Święci Aniołowie, którzy zanosicie do Boga modlitwy pobożnych ludzi,
Święci Aniołowie, którzy jesteście przy umierających,
Święci Aniołowie, którzy czynicie cuda i dziwy mocą Boską,
Święci Aniołowie, którzy wybawialiście ludzi z więzienia i niebezpieczeństw,
Święci Aniołowie, którzy pocieszaliście męczenników w mękach,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
W: Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Módlmy się: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz i obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy v niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.