You are currently viewing Martyrologium o Narodzeniu Pańskim ,,Martyrologium Romanum in die 24 decembris”

Martyrologium o Narodzeniu Pańskim ,,Martyrologium Romanum in die 24 decembris”

W wigilię Bożego Narodzenia, po odśpiewaniu Prymy, zgodnie ze starożytnym zwyczajem Kościoła Katolickiego diakon lub kantor obwieszcza z ambony Martyrologium o Narodzeniu Pańskim.  Martyrologium Romanum to księga liturgiczna Kościoła Rzymskiego – uporządkowany kalendarz liturgiczny, w którym każdy ze świętych i męczenników ma swoje szczególne miejsce. To właśnie w tej księdze wyjątkowe miejsce zajmuje data 25 grudnia – dzień Narodzin Zbawiciela Świata. Martyrologium o Narodzeniu Pańskim – Kalenda – zawiera kronikarskie spojrzenie na moment narodzenia Jezusa, który w konkretnym czasie historii świata narodził się z Maryi Dziewicy.

Dnia ósmego przed kalendami styczniowymi; od stworzenia świata,
kiedy na początku Bóg stworzył niebo i ziemię roku 5199;
od potopu roku 2957;
od narodzenia Abrahama roku 2015;
od Mojżesza i od wyjścia Izraelitów z Egiptu roku 1509;
od namaszczenia Dawida na króla roku 1302;
tygodnia 65 według Danielowego proroctwa za 194 Olimpiady;
od zbudowania miasta Rzymu roku 752;
panowania cesarza Oktawiana Augusta roku 42;
kiedy pokój powszechny był na ziemi, w szóstej epoce świata. Jezus Chrystus,
wieczny Bóg i Syn Ojca wiecznego, chcąc najłaskawszym przyjściem swoim świat poświęcić, z Ducha Świętego poczęty i po upływie dziewięciu miesięcy od poczęcia swojego, w Betlejem judzkim rodzi się z Maryi dziewicy stając się człowiekiem:
Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Ciała

 

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
X
Email
Drukuj