Co to NEOKATECHUMENAT

Droga Neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego (lub chrzcielnego w odniesieniu do osób przygotowujących się do sakramentu Chrztu Św.) powstałą w Kościele Katolickim w duchu II Soboru Watykańskiego, mającego na celu pogłębienie wiary i poprowadzeniu jej ku dojrzałości.

Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, okresem chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka, a po ukończeniu tego okresu bracia ze wspólnot pozostają w parafiach, jako dojrzali chrześcijanie.

Droga Neokatechumenalna realizowana jest w małych wspólnotach przy parafiach w oparciu o trzy filary: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę.

Członkowie wspólnot spotykają się raz w tygodniu na Liturgii Słowa, na niedzielnej Eucharystii (w sobotni wieczór) oraz co 4-6 tygodnie na Liturgii Pokutnej oraz konwiwencji (wspólna modlitwa – jutrznia i medytacja, krąg doświadczeń, Eucharystia).

Dla kogo

Droga Neokatechumenalna jest propozycja skierowaną do każdego człowieka, który poszukuję Boga, pragnie pogłębiać swoją wiarę w oparciu o słowo Boże, Eucharystię i konkretną wspólnotę, a także dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji spotkać Pana Boga i o Nim usłyszeć. BÓG CZEKA NA CIEBIE. Może poprzez tę formę Bóg chce przyjść do Ciebie, chce trafić do Twojego życia. Widzi, że nie ze wszystkim sobie radzisz, że tak naprawdę cierpisz i pytasz: gdzie jest ten Bóg, dlaczego zapomina o mnie.

Gdzie? i kiedy?

Nasza wspólnota spotyka się w każdą środę na Liturgii Słowa oraz w sobotni wieczór na sprawowaniu niedzielnej Eucharystii. Uczestniczy również co 4-6 tygodnie w Liturgii Pokutnej oraz w konwiwencji.

Opiekun wspólnoty

Opiekunem Wspólnoty jest ks. proboszcz Mieczysław Rozmarynowicz.

Historia

Początki Drogi sięgają lat 60-tych. Jej inicjatorami są świeccy Kiko Arguello i Carmen Hernandez, którzy rozpoczynają swą działalność w ubogich przedmieściach Madrytu. Po ponad 40 latach wspólnoty Drogi są rozprzestrzenione na całym niemal świecie. W minionym roku Ojciec Święty ostatecznie zatwierdził Statut Drogi Neokatechumenalnej. Jest to potwierdzenie, że charyzmat Drogi jest darem Bożym dla wsparcia Kościoła. W naszej diecezji Neokatechumenat istnieje od roku 1992.

Etapy drogi

Charyzmat

Droga Neokatechumenalna stara się konkretnie pomagać osobom we wzrastaniu wiary. Ofiaruje metodę, którą zaproponował św. Jan Paweł II (przemówienie na VI Sympozjum Rady Konferencji Episkopatów Europy, 11 października 1985 r.), wzywając biskupów, by powrócić do najbardziej pierwotnego modelu apostolskie- go. Wychodzi on od żywej wspólnoty chrześcijańskiej, która daje znaki miłości i jedności: „<Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem>, <Bądźcie doskonale zjednoczeni, aby świat uwierzył…>. To właśnie taka miłość jest świadectwem dla niewierzących, ateistów. Tylko przez taką miłość mogą oni rozpoznać Chrystusa.” Polega ona na inicjacji chrześcijańskiej, katechumenacie, który realizuje się w małej wspólnocie. Staje się ona jakby łonem, zwierciadłem pozwalającym człowiekowi odkryć kim jest i wzrastać w wierze (por. Kiko Arguello, wywiad dla KAI, 07.04.2009). Wspólnoty dbają o autentyczność i pełnię życia chrześcijańskiego. Widać to po owocach: odbudowane rodziny (otwarte na życie, często wielodzietne), wielu młodych uratowanych od narkotyków, tysiące powołań do seminariów (zwłaszcza do Międzynarodowych Seminariów Misyjnych Redemptoris Mater), do życia konsekrowanego i kontemplacyjnego, wreszcie zapał misyjny wielu braci (rodziny w misji, katechiści wędrowni i lokalni, misje parafialne na placach i ulicach, ewangelizacja po domach, itd.), który jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego o Nową Ewangelizację. Droga zasadniczo działa w parafiach. Proponuje oparcie życia parafialnego o małe wspólnoty i otwarcie parafii na nie.