You are currently viewing Piątek z mięsnymi daniami. Jest dyspensa z okazji oktawy Bożego Narodzenia.

Piątek z mięsnymi daniami. Jest dyspensa z okazji oktawy Bożego Narodzenia.

Biskup toruński udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 29 grudnia br.
 

Dla dobra duchowego wiernych na mocy kan. 87 §1 KPK udzielam wszystkim wiernym diecezji toruńskiej oraz osobom przebywającym na terenie diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 29 grudnia 2023 roku i charakteru pokutnego tego dnia.

 
✠ bp Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński

Udostępnij: