You are currently viewing Środa Popielcowa w toruńskiej katedrze

Środa Popielcowa w toruńskiej katedrze

Eucharystii rozpoczynającej okres Wielkiego Postu przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Mszę św. koncelebrowali bp Józef Szamocki, biskup senior Andrzej Suski oraz wielu kapłanów.

W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, że Wielki Post jest dla każdego z nas drogą nawrócenia i zbliżenia się do Boga. Przypomniał, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w wielkopostne niedziele głoszone były katechezy chrzcielne, “był to więc początek drogi dla tych, którzy chcieli spotkać się z Bogiem i wejść we wspólnotę Kościoła”.

W tej “drodze wiary i nawrócenia uczestniczyła cała wspólnota”. Podobnie dzisiaj na czas Wielkiego Postu Kościół daje nam narzędzia: modlitwę, post i jałmużnę. ich zadaniem jest prowadzenie chrześcijanina ku wewnętrznej wolności i skierowaniu się w stronę Boga.

Modlitwa pomaga nie zapomnieć o Bogu, wskazuje cel drogi. Post uczy wyrzeczenia, hartuje i paradoksalnie wzmacnia. Jałmużna wyzwala z egoizmu i uczy miłości do potrzebujących. “Wielki Post to droga wiary, a nie wysiłek, aby sprawdzić swój charakter czy stracić parę kilogramów” – mówił bp Śmigiel. W drodze będzie nam pomagać Msza św., Liturgia Słowa, postne pieśni, nabożeństwa, ale i nowe spojrzenie na praktyki pokutne. Dla kogoś większym wyrzeczeniem niż post od jedzenia może być rezygnacja z mediów społecznościowych, obgadywania czy narzekania.

Wielki Post jest drogą wiary, obdarowania innych, ale też poznania samego siebie, zarówno swoich grzechów, słabości, jak i obdarowania. W trudnej drodze opadają maski. “Jak znosimy przeciwności, przeszkody, kryzysy? W Wielkim Poście chodzi o rozdarcie serca, czyli wejrzenie w nasze intencje i pragnienia. Przede wszystkim sami mamy się nawrócić, a nie nawracać innych”.

Ksiądz Biskup zachęcił, aby wspierać sprawdzone insytucje i osoby, które pełnią dobre dzieła. Zauważył, że post i jałmużna uczą właściwej hierarchii wartości. Na zakończenie życzył owocnego przeżycia świętego czasu Wielkiego Postu.

Udostępnij: