You are currently viewing Światło Betlejemskiego Pokoju

Światło Betlejemskiego Pokoju

W IV niedzielę Adwentu tj. 18 grudnia – tydzień przed świętami Bożego Narodzenia harcerze po zakończonych  przedpołudniowych Mszach świętych będą rozdawać Betlejemskie Światło Pokoju. Każdy, kto chce przyjąć światełko u siebie w domu proszony jest, by zabrał ze swoją święcę lub wkład.

Betlejemskie Światełko Pokoju, niesione harcerską sztafetą przez całą Polskę dotrze do Lubawy już 18 grudnia. Tegorocznym hasłem przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju jest – „Światło dla ciebie” 

Już 32. raz przynosimy lampion, w którym płomień użycza nam światła i ciepła. Lampion chroni ten płomień przed wiatrem, który mógłby go z łatwością zgasić. I o ile w grudniu jest raczej zimno i potrzeba nam więcej ciepła niż nikły płomyk lampki może nam oferować, to nawet tak mały płomień, skutecznie potrafi ogrzać oraz rozjaśnić i oświetlić otoczenie. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w austriackiej miejscowości Linz. W naszym kraju zwyczaj ten trwa od 1991 roku. Polscy harcerze przejmują ogień od skautów słowackich i przekazują dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód – do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.