You are currently viewing Święte Triduum Paschalne 2023

Święte Triduum Paschalne 2023

Wyrusz z nami w drogę od ciemności do światła, od upadku do uzdrowienia, od smutku do radości. Od 6 do 9 kwietnia przeżyjemy wydarzenia prowadzące do Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, które zakończą się wspaniałymi świętami Wielkanocy.!

WIELKI CZWARTEK - 6 kwietnia

«Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca  ich umiłował. » J 13,1

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ – 18:00

Co świętujemy?

 • Ostatnia Wieczerza
 • Ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa
 • Obrzęd umywania nóg [tzw. Mandatum]
 • Agonia Jezusa w ogrodzie Getsemani

Procesja Eucharystyczna do kaplicy Przechowania – ,,Ciemnicy”. Adoracja przy Panu Jezusie do 22:30

Na co zwrócić uwagę podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej?

Przebieg tej Mszy zasadniczo nie rożni się od przebiegu innych Mszy, choć jest kilka momentów, na których warto szczególnie się skupić.

Znak krzyża

Wykonany na początku Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna jedną Liturgię Triduum Paschalnego, która zakończy się uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramencie podczas porannej Rezurekcji. Z tego te powodu Msza Wieczerzy nie kończy się błogosławieństwem, a części Liturgii w kolejne dni nie rozpoczynają się od znaku krzyża.

Hymn ,,Chwała''

W czasie wyśpiewywania hymnu ,,Chwała na Wysokości Bogu’’ biją wszystkie dzwony i dzwonki w kościele, następnie milkną aż do Wigilii Paschalnej. Dzwonki są zastąpione w trakcie liturgii przez drewniane kołatki – triumfalny ton dzwonów milknie na rzecz głuchego obijania drewnem o drewno symbolizującego żałobę z powodu zdradzenia i uwięzienia Chrystusa.

Obrzęd umycia nóg

Obrzęd ten rozpoczyna się po homilii.

Inaczej MANDATUM – Gest naśladujący postawę służby i pokory Chrystusa wobec ludzi – szczególnie istotną dla kapłanów. Bogata wymowa teologiczna – tak jak Żydzi obmywali ręce i nogi, aby zachować czystość rytualną, tak Chrystus obmywa nas z grzechów i pozwala czystymi uczestniczyć w Jego ofierze.

Słowa Przeistoczenia

,,On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata

TO JEST DZISIAJ

Wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce…’’

To fragment słów przeistoczenia odczytywanych TYLKO W WIELKI CZWARTEK.

Procesja do Ciemnicy

Obrzęd ten rozpoczyna się po Komuni św.

Puszki z Najświętszym Sakramentem po Komunii nie wracają do tabernakulum, zamiast tego pozostają na ołtarzu. Po ostatnich modlitwach i podziękowaniach kapłani ubierają się w welony, zabierają puszki i wraz z całą asystą udają się do Ciemnicy, gdzie od tej pory, aż do Liturgii Wielkiego Piątku jest przechowywany Najświętszy Sakrament.

Sław języku tajemnicę

Warto w słuchać się w tą pieśń podczas procesji do asysty liturgicznej z Najświętszym Sakramentem do tzw. ciemnicy.

W noc ostatnią przy wieczerzy
z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy
czego przepis prawny chciał
Sam dwunastu się powierzył
i za pokarm z rąk Swych dał

Ciemnica

Ołtarz boczny symbolizujący  upuszczenie Chrystusa przez przyjaciół  i Jego uwięzienie na noc przed Męką. Po Zakończeniu Mszy Wieczerzy, wierni są zaproszeni do wieczornego towarzyszenia Jezusowi podczas osobistej Adoracji Pana Jezusa. W naszej parafii Adoracja przy Jezusie trwa do 22:30.

Ogołocenie Ołtarza

PO LITURGII NASTĘPUJE.

Ołtarz to symbol Chrystusa, zaś jego ogołocenie to symbol odarcie Zbawiciela z szat  i wszelkiej godności. Z Ołtarza znikają świeczki, mszał, obrus i pozostaje on pusty aż do Liturgii Wielkiego Piątku.

Prezbiterium jest pozbawione ozdób, żeby jego bardziej podkreślić wymiar żałobny – wydźwięk podobny co kołatki.

Puste Tabrnakulum

Wraz ze zgaszoną wieczną lampką oraz otwartymi drzwiczkami – symbole nieobecności Chrystusa wśród apostołów, Jego cierpienia podczas uwięzienia i Męki.

WIELKI Piątek - 7 kwietnia

«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju» Łk 23:46

Czuwanie przy Panu Jezusie od godz. 08:00.

Wspólna modlitwa Psalmami:

 • 8:00 – Jutrznia
 • 12:00 – Modlitwa w ciągu dnia
 • 15:00 – Godzina czytań

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – 17:00

Co upamiętniamy?

 • Droga Krzyżowa
 • 7 ostatnich słów Jezusa
 • Śmierć Jezusa na krzyżu
 • Cierpienie Maryi Panny

Obowiązuje święty post paschalny.  W ciągu dnia jemy trzy posiłki w tym jeden do syta

Dziś bezpośrednio po Liturgii Męki Pańskiej, rozpoczynamy Nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego.

GORZKIE ŻALE odśpiewamy o  21:00

Adoracja Krzyża oraz grobu Pańskiego do 22:30

Na co zwrócić uwagę podczas Liturgii Męki Pańskiej?

,,Liturgia’’ – Wielki piątek to jeden z dwóch dni w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii, dzień milczenia i postu z powodu śmierci , nie ma zatem konsekracji, używamy darów konsekrowanych podczas Wielkiego Czwartku. Przebieg Liturgii:

Czerwień szat

PRZED LITURGIĄ – kapłan ubiera się w ornat koloru czerwonego – symbol cierpienia, krwi, ale też królowania Chrystusa.

Wejście w ciszy

Procesja wejścia celebransa, asysty liturgicznej odbywa się w zupełnej ciszy, be śpiewu i charakterystycznego dźwięku dzwonów. Po dotarciu na miejsce, kapłan wykonuje GEST PROSRACJI – leżenia krzyżem , w tym czasie wierni klękają na dwa kolana. To gest szczególnego uniżenia przed Bogiem, który oddał za nas życie, ale także wyraz żalu i bezradności, które towarzyszy apostołom po śmierci Jezusa. Po powstaniu celebransa z asystą udają się na miejsca. Słowa Liturgii rozpoczynają się od kolekty ,,Módlmy się…’’ – bez pozdrowienia wiernych.

Liturgia Słowa

 1. 1 czytanie – IV pieśń Sługi Jahwe – Iż 52, 13-53,12
 2. Psalm
 3. II Czytanie – List do Hebrajczyków, rozdział IV
 4. Ewangelia – śpiewana Męka Pańska wg. Św. Jana – skupienie na znaczeniu Krzyża
 5. Homilia
 6. Uroczysta Modlitwa Powszechna
 • 10 wezwań zawartych w Mszale
 • Struktura: odśpiewane wezwanie, chwila ciszy, oracja kapłana
 • Chrystus poniósł śmierć za wszystkich, więc prosimy w intencji wszystkich
 • Jezus jako król do którego przychodzą jego poddani.

Adoracja Krzyża

Wniesienie procesyjnie Krzyża, odsłanianie przez celebransa kolejnych ramion Krzyża przed Ołtarzem – przypomina nam, że jego tajemnica odkrywa się przed ludźmi stopniowo. Pierwsze ramię [ Stary Testament, oczekiwanie Narodu Wybranego przez Mesjasza], następnie kapłan śpiewa ,, Oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata’’, na co lud odpowiada ,,Pójdźmy z pokłonem’’, i klęka na dwa kolana. następnie odsłaniane jest drugie ramię [działalność Chrystusa w Izraelu, niezrozumienia nawet przez Jego uczniów], po raz drugi kapłan śpiewa powyższe słowa, następnie kapłan odsłania cały Krzyż [odkryty przez Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy i głoszony przez Chrześcijan].

Następuje Adoracja Krzyża – przez celebransa i, księży, siostry zakonne, asystę liturgiczną.

Komunia Święta

Od razu po zakończeniu Adoracji Krzyża, formuje się procesja do Ciemnicy, w której biorą udział celebrans z kapłanami oraz ministranci. Przeniesieniu Najświętszego Sakramentu towarzyszy jedynie dźwięk kołatek. W tym czasie pozostali ministranci ubierają ołtarz.

Komunia Święta pochodzi z darów konsekrowanych podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej. Liturgia pokazuje ścisły związek między ofiarą Jezusa na Krzyżu a Komunią Święta – śmierć Chrystusa daje nam życie, a zaczątkiem życia wiecznego na Ziemi jest właśnie komunia.

Po Komunii, w trakcie puryfikacji, puszki z pozostałym Najświętszym Sakramentem są przenoszone do Tabernakulum w Grobie Pańskim.

Procesja do grobu

Po modlitwie po Komunii, podziękowaniach, ogłoszeniach – celebrans wystawia Najświętszy Sakrament w Monstrancji na Ołtarzu i przykrywa ją welonem – symbol białych szat, w które zawinięto ciało Jezusa po Jego śmierci. Następnie procesyjnie ,,orszak pogrzebowy’’ przenosi Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, gdzie będzie przebywać aż do ostatnich chwil przed Wigilią Paschalną. Procesji oprócz dźwięku kołatek mogą towarzyszyć pieśni nawiązujące do Męki Pańskiej.

PO LITURGII – możliwość ADORACJI KRZYŻA – PRZEZ WIERNYCH. Przed krzyżem klękamy jak przed  Najświętszym Sakramentem.

DO WIGILII PASCHALNEJ – nie sprawuje się już żadnych liturgii.

WIELKA SOBOTA - 8 kwietnia

«Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. » Hiob 2:13

Czuwanie przy grobie Pańskim od godz. 08:00.

Wspólna modlitwa Psalmami:

 • 8:00 – Jutrznia
 • 12:00 – Modlitwa w ciągu dnia
 • 15:00 – Godzina Czytań
 • 17:00 – Nieszpory

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o godz.: 10.00, 11.30, 13,00, 14.30.

Co świętujemy?

 • Ciało Jezusa w grobie, samotność Maryi
 • Jezus zstąpił do piekła
 • Czekamy na Zmartwychwstanie

Wielka Noc Zmartwychwstania, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny - 8/9 i 10 kwietnia 2023 r.

«Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? » Łk 24:5

WIGILIA PASCHALNA – 21:00

Prosimy zabrać ze sobą świece.

REZUREKCJA – 06:00

Pozostałe Msze Święte: 08:30, 10:00, 11:00, 12:00 i 15:00.

W Poniedziałek Wielkanocny wg. Porządku niedzielnego.