You are currently viewing ,,Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – nowy rok duszpasterski 2023/2024

,,Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – nowy rok duszpasterski 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem Adwentu i nowego roku liturgicznego (B) w niedzielę 3 grudnia Kościół w Polsce wprowadza nowy program duszpasterski „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” –  na rok 2023/2024 – przekazuje Komisja Duszpasterstwa KEP. W naszej diecezji będziemy ten rok obchodzić w kontekście 25-tej rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w naszej diecezji, która przypada w przyszłym roku oraz przebiegowi peregrynacji w diecezji relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów.

Celem programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2023/2024 jest uzmysłowienie wszystkim ochrzczonym, że są podmiotem we wspólnocie Kościoła, a więc kimś ważnym. To oznacza, że jest się także odpowiedzialnym za całą wspólnotę – tą, która jest tu i teraz, ale także tą, jaka będzie w przyszłości” – powiedział PAP bp Waldemar Musioł, biskup pomocniczy opolski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP. Zaznaczył, że “każdy otrzymał do Boga jakieś talenty i jest zaproszony, aby je odkrył a następnie dzielił się nimi z innymi, przez co nie tylko sam się rozwija jako osoba, ale także pomaga budować wspólnotę Kościoła”. “Kluczem do realizacji tegorocznego programu jest budowanie relacji, a tam gdzie one już istnieją ich pogłębianie” – wskazał bp Musiał. Zwrócił uwagę, że “doświadczenie bycia razem otwiera człowieka na dialog także o sprawach trudnych”. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP bp Andrzeja Czaja przyznał podczas konferencji prasowej w Warszawie prezentującej nowy program duszpasterski, że “potrzeba przemiany mentalnej w odniesieniu do funkcjonowania duszpasterstwa, funkcjonowania pasterskiej posługi, kształtowania parafii, dzieła ewangelizacyjnego i duchowej formacji”. Jak zaznaczył, że “nie może być w Kościele podziału na aktywnych i biernych, na pouczających i stanowiących przedmiot duszpasterskiej troski”.

W tym roku chcemy bliżej przyjrzeć się różnym powołaniom w Kościele, doświadczyć tego, że wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że dzięki naszej różnorodności możemy się uzupełniać i wzajemnie sobie służyć tym, co każdy z nas otrzymał. Ufamy, że dzięki proponowanym materiałom każdy z nas na nowo odkryje swoje powołanie i charyzmaty, wyraźniej zobaczy jakie zadania i funkcje w Kościele wyznaczył Pan Bóg każdemu z nas. Odkryjemy swoją niepowtarzalność, a jednocześnie niezbędność w Bożym planie zbawienia.

„Materiały dla rodzin” Programu Duszpasterskiego Komisji Duszpasterstwa KEP są formą katechezy, przeznaczonej do indywidualnej/rodzinnej formacji świeckich. Rozważania przygotowane są na każdą niedzielę roku, zaś miesiące wyznaczają kolejne tematy rozważań.Każda katecheza mieści się na jednej stronie i składa się z trzech części:

  1. nauczania Kościoła – w tym roku fragmenty w dużej mierze pochodzą z dokumentów Soboru Watykańskiego II;
  2. katechezy na dany temat;
  3. zdań proponowanych dla rodzin, które mają poszerzyć prezentowany temat lub są propozycją praktycznego zastosowania przedstawionych treści.

Zapraszamy do aktywnej realizacji Programu Duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Proszę ,,kliknąć" w wybrany temat.

GRUDZIEŃ 2023: KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ


STYCZEŃ 2024: PRZEZ CHRZEST WCHODZĘ DO KOŚCIOŁA


LUTY 2024: WŁĄCZAM SIĘ W ŻYCIE BOŻE


MARZEC 2024: ROK LITURGICZNY BUDUJE WSPÓLNOTĘ


KWIECIEŃ 2024: KAPŁANI WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA


MAJ 2024: ZAKONY I OSOBY KONSEKROWANE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA


CZERWIEC 2024: OSOBY ŚWIECKIE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA


LIPIEC 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: TWORZENIE WSPÓLNOTY OSÓB


SIERPIEŃ 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: SŁUŻBA ŻYCIU


WRZESIEŃ 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: UCZESTNICTWO W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA


PAŹDZIERNIK 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: UCZESTNICTWO W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA


LISTOPAD 2024: MOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOŚCIÓŁ

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Katarzyna Gładysz-Bilska i dk Mariusz Bilski (Wakefield)
Amelia i Dominik Golemowie (Wrocław)
Monika i Marcin Gomułka (Toruń)
Helena i Marian Matys (Radlin)
Teresa Lewandowska-Niewiadomska i Sławomir Niewiadomski (Gniezno)
Urszula i Jerzy Smok (Piekary Śląskie)
s. Mirona Turzyńska OSF (Gniezno)
Aleksandra i Marek Walkowicz (Rybnik)
Koordynator: Ewa Porada (Katowice)

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj